Nadácia COOP Jednota  
Nadácia COOP Jednota podporila
Materskú školu na ul. Mudrochovej v Rajci
 
Školská záhrada pri MŠ Mudrochova, Rajec – rozšírenie outdoorových hracích prvkov“ je názov úspešného projektu, ktorým sa Materská škola na Mudrochovej ulici v Rajci, prostredníctvom Mesta Rajec, zapojila do výzvy Nadácie COOP Jednota zameranej na podporu lokálnych komunít. Práve tento projekt v najväčšej miere podporili obyvatelia mesta Rajec svojimi hlasmi.
 
Nadácia COOP Jednota poskytla, prostredníctvom Mesta Rajec, grant vo výške 6 000,00 eur na nákup záhradného domčeka pre deti, lanovej pyramídy, dvoch hojdačiek na pružine – motoriek a posúvneho zatienenia pieskoviska. Zvyšnú časť celkových nákladov spojených s realizáciou projektu, uhradil žiadateľ- Mesto Rajec.
 
V mesiaci apríl sa podarilo úspešne zrealizovať celý projekt, počasie aktivitám projektu prialo a tak sa deti (a nielen deti) z Materskej školy na Mudrochovej ulici v Rajci môžu tešiť z novej lanovej pyramídy, hojdačiek na pružine, domčeka a posúvneho zatienenia pieskoviska.
 
Realizácia projektu obnášala zapojenie a spoluprácu dodávateľov hracích prvkov, zamestnancov mesta, pani učiteliek a aj dobrovoľníkov z radov rodičov a priateľov školy. Potrebné bolo vykonať nielen vlastné osadenie a montáž hracích prvkov, ale aj drobné terénne úpravy a čistenia.
 
Sme radi, že realizácia projektu priniesla deťom aj pedagógom školy nové možnosti hier a trávenia času v školskej záhrade Materskej školy na Mudrochovej ulici v Rajci. Zároveň ďakujeme Nadácii COOP Jednota a všetkým, ktorí priložili „ruku k dielu“, za podporu a pomoc.
 
Odd. výstavby a životného prostredia, MsÚ Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa