Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 odst. 2 a § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie od 01.01.-31.03.2018

naspäť
Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách
Mesto Rajec ako verejný obstarávateľ podľa § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizovalo v období 01.01.2018 - 31.03.2018 tieto jednoduché zákazky s cenami vyššími ako 5000 €:
Identifikácia úspešného uchádzača
Hodnota zákazky
s DPH
Predmet zákazky
IČO Názov
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 5 561,00 El.energia - MsÚ a Radnica - 3/20187
36389668 MATEA, s.r.o. 5 291,52 TV rozvody a zvončeky - byty Zakamenica
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 6 117,77 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 1/2018
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 6 669,00 El.energia - MsÚ a Radnica - 2/20187
36371629 AUTO MARKET, a.s 12 350,00 Vozidlo - Dacia Dokker 1,6 SCe 75 kW/102k LPG Artica
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 9 314,00 El.energia - MsÚ a Radnica - 1/2018
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 7 630,05 Vodné, stočné, zrážky - MŠ a ŠJ OM, bytové domy Lúčna, S.Chalupku 1088, 1.mája 430 - 7-12/2017
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 6 656,36 Vodné, stočné, zrážky - byt. dom Hollého 202, Vojtova 85, Mestské múzeum - 7-12/2017
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 5 430,83 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 12/2017
45656111 REDSTON, s.r.o., Hollého 203/50, 015 01 Rajec 179 380,39 Nájomný bytový dom/33 bytových jednotiek/Hollého ul.Rajec- stavebné úpravy
36396222 AutoCont SK, a.s., Bratislavaská 29, 010 01 Žilina 8 844,00 Elektornický archivačný systém MsÚ Rajec
44979258 STAVMO J+M, s.r.o., V.Spanyola 2119/38, 010 01 Žilina 5 472,00 Stavebné úpravy komunikácie - MŠ Obrancov mieru Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa