Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec
pre imobilných občanov
 
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov V mesiaci február 2018 Mestský úrad Rajec rozšíril dostupnosť ponuky svojich služieb pre imobilných občanov. Po príjazde k budove MsÚ máte možnosť parkovania na dvoch vyhradených miestach, ktoré sú uvedené na schéme. (väčšie rozlíšenie, kliknutín na schému)
 
V prípade, že tieto miesta sú obsadené, prípadne ak vám zdravotný stav neumožňuje prejsť túto vzdialenosť, využite novú možnosť vjazdu do „dvora“ za MsÚ. Postačuje, keď si túto službu vyžiadate vopred s naším pracovníkom, prípadne môžete pracovníka kontaktovať a následne vám bude sprístupnený vjazd na parkovisko do vnútornej časti za budovou MsÚ. Vaše vozidlo alebo vozidlo sprevádzajúcej osoby môžete zaparkovať na novovytvorenom voľnom mieste.
Náš pracovník sa vám bude ďalej venovať až do vybavenia vašej požiadavky na MsÚ.
 
V prípade, že potrebujete vybaviť vašu žiadosť napríklad s detašovaným pracoviskom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, postup je obdobný. Ďalšia možnosť kontaktovania nás je z vestibulu na prízemí v budove MsÚ prostredníctvom namontovaného zariadenie tzv. „dverového zvončeka“. Klient po stlačení tlačidla môže komunikovať s našimi pracovníkmi na uvedenom oddelení prostredníctvom hlasového a obrazového výstupu. Následne podľa požiadaviek klienta je možné privolať pracovníka mestského úradu k vybaveniu žiadosti do klubovej miestnosti, ktorá sa nachádza vľavo za vstupom na oddelenie kultúry. Treba zdôrazniť, že táto služba je prioritne určená pre klientov mestského úradu. S ostatnými organizáciami nachádzajúcimi sa v budove úradu naďalej rokujeme o ich pripojení.
 
VŠEOBECNÁ AGENDA   Služba všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom. Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci.Dňom 1.11.2016 MsÚ Rajec poskytuje služby elektronickej komunikácie prostredníctvom služby na Ústrednom portáli verejných služieb – slovensko.sk.
Podrobnosti o službe a jej aktivovaní môžete nájsť na našom webovom sídle http://www.rajec.info/article/default/2563.
Prostredníctvom tejto http://www.rajec.info/article/default/3850 služby môžete vybaviť vaše žiadosti bez toho, aby ste museli ísť osobne na MsÚ Rajec .
 
Naďalej však platí, že imobilní občania môžu pracovníkov MsÚ okrem uvedeného kontaktovať prostredníctvom telefónnych liniek, e-mailom, a ich žiadosti vybavíme individuálne.
 
Veríme, že táto služba prispeje k zvýšeniu komfortu poskytovaných služieb MsÚ Rajec.
 
Ján Jasenovec,
prednosta MsÚ Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa