Názov stavby
Bytový dom -  17 bytových jednotiek
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ( www.mindop.sk )
Číslo zmluvy
0028-PRB/2016
Stavba spolufinancovaná
Úver: Štátny fond rozvoja bývania, číslo zmluvy 500/363/2016 (www.sfrb.sk)
Vlastné zdroje: Mesto Rajec
Program
Program rozvoja bývania
Kód podpory
U 413
Obstaranie nájomného bytu kúpou prostredníctvom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
Miesto realizácie stavby
Dom s.č. 151 Rajec
Opis stavby
Prestavba bývalej výrobnej halyna polyfunkčný objekt. Na I. nadzemnom podlaží vzniknú obchodné priestory, na II. nadzemnom podlaží výstavbou vznikne 17 bytových jednotiek. Priemerná podlahová plochaje 49,70 m2. Ide o výstavbu 2 izbových bytov nájomného charakteru bežného štandardu.
Zhotoviteľ/predávajúci
MATEA, s.r.o. Vojtecha Tvrdého 793/21, Žilina, IČO: 36389668
Investor/kupujúci
Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO: 00321575
Celkové náklady stavby
758 774,08 Eur
Poskytnutá dotácia
303 500,00 Eur
Poskytnutý úver
455 260,00 Eur
Vlastné zdroje
14,08 Eur
Rok podpory
2016
Termín realizácie
Začiatok 2016, ukončenie 11/2017
Stavebné povolenie
č. 01/3188/2015/ST/50-Ďu zo dňa 26.11.2015, stavebné povolenie
č. 01/1656/2017/ST/43-Ďu zo dňa 21.7.2017, rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením

 

Pôdorys bytov nad objektom COOP Jednota; klinutím na obrázok - väčšie 

rozlíšenie
Vizualizácia polyfunkčného objektu - Zmena výrobnej haly na polyfunkčný objekt Vizualizácia polyfunkčného objektu - Zmena výrobnej haly na polyfunkčný objekt
Poznámka: väčšie rozlíšenie - klinutie na obrázok

...viac informácií:  Polyfunkčný objekt - Štúrova ulica

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa