Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 odst. 2 a § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie od 01.10.-31.12.2017

naspäť
Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách
Mesto Rajec ako verejný obstarávateľ podľa § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizovalo v období 01.10.2017 - 31.12.2017 tieto jednoduché zákazky s cenami vyššími ako 5000 €:
Identifikácia úspešného uchádzača
Hodnota zákazky
s DPH
Predmet zákazky
IČO Názov
35289830 Záň Ľubomír 5 358,00 Zimná údržba komunikácií v meste Rajec
45336580 EL-MA, s.r.o. 54 005,72 Údržba verejného osvetlenia a mestského rozhlasu v meste Rajec
31560385 ROSS s.r.o. 13 734,59 Stavba náučného chodníka
29207584 ES systems produkt s.r.o. 5 813,00 Elektrické vykurovanie v budove MsÚ Rajec
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 6 997,54 Uloženie a zneškodnenie odpadu 10/2017
36403008 SSE, a.s. 5 918,00 El.energia MsÚ a Radnica 12/2017
46477071 Inggroup s.r.o. 29 500,00 PD-Nájom.byt.dom Hollého 33 bj
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 6 650,96 Uloženie a zneškodnenie odpadu 11/2017
36379379 VIA MAGNA s.r.o. 5 496,00 Workshop archeológov - projekt Náučný chodník, 3D model
48053546 Torvik, s.r.o. 18 480,28 Stavebné úpravy býv.archivač.strediska MsÚ Rajec
44684592 Lisko Miroslav 12 506,93 Domové dorozumievacie zariadenie - byt.dom Hollého 202, Rajec
37430599 Záň Jozef(vodo-uk-plyn) 6 437,27 Stavebné úrpavy soc.zariadení - MŠ Mudrochova Rajec
14229421 Ing.arch.Pavol Visczor 5 940,00 PD-sanačný projekt vlhkosti Mestské múzea
33339121 Ing.arch. Peter Krajč 33 600,00 PD - zmena využitia športovej haly na tržnicu
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa