logo Interreg PL - SR; VÚC Žilina

 

NÁUČNÝ CHODNÍK „OKOLÍM RAJECKÉHO HRADU“
 
Súčasťou mikroprojektu s názvom Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“ , ktorý sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko, kde vedúcim partnerom je Mesto Rajec (Slovensko) a partnerom projektu je Gmina Czechowice – Dziedzice (Poľsko) je aj vybudovanie turistického – náučného chodníka s rovnakým názvom „Okolím Rajeckého hradu“.
 
Náučný chodník sa realizoval v mesiacoch august-september 2017 a jeho informačné tabule sú umiestnené postupne od budovy Mestského múzea v Rajci, pri vstupe do termálneho kúpaliska Veronika a ďalej umiestnenie tabúľ pokračuje naprieč horským masívom Dubová. Chodník je tvorený turistickými informačnými tabuľami s tematikou miestnej flóry, fauny, histórie mesta Rajec a Rajeckej doliny. V troch vybraných miestach, ktoré sú pre turistov vyhliadkovo atraktívne, sú inštalované tzv. oddychové zóny, t.j. lavičky, stoly a odpadkové koše. Turistický chodník pokračuje po hrebeni kopca Dubová až k miestu konania archeologického workshopu. V tejto časti je situovaná i palisáda – replika obrany Rajeckého hradu. Turista na svojej ceste pokračuje do obce Jasenové a odtiaľ až do Rajca po jestvujúcom turistickom chodníku popri potoku Čierňanka.
 
Veríme, že vybudovanie náučného chodníka obohatí možnosti turistického vyžitia a spoznávania miestnej flóry, fauny a histórie, a to nielen obyvateľov Rajca, ale i turistov a ostatných návštevníkov nášho mesta.


Edukacyjna ścieżka „Wokół Rajeckiego zamku“
 
Część mikroprojekcji o nazwie Ścieżka edukacyjna ,,Wokól Rajeckiego zamku" który jest realizowany w ramach programu współpracy transgranicznej Polsko-Słowackiej Interreg V-A, gdzie wiodącym partnerem jest Miasto Rajec (Słowacja) i partnerem mikroprojektu Gmina Czechowice-Dziedzice (Polska) jest także budowa turystyczno - edukacyjnej ścieżki o tej samej nazwie ,,Wokól Rajeckiego zamku".
 
Ścieżkę edukacyjną zostala wybudowana w miesiącach sierpień-wrzesień 2017 a tablice informacyjne są umieszczone kolejno od budynku Miejskiego Muzeum w Rajcu, przy wejściu do basenu Veronika i później w zalesionej części masywu Dębova. Ścieżka składa się z tablic informacyjnych, które udzielaja informacji turystom na temat lokalnej fauny i flory, historii otaczającej miasta Rajec. Tablica będzie również zawierać i informacje na temat polskiego partnera projektu. W trzech wybranych miejscach, które są atrakcyjne dla turystów w takzwanej strefie relaksu sa ławki, stoly i kosze na śmieci. Chodnik turystyczny prowadzi po szczycie masywu Dębowa wzdłuż grzbietu az na miejsce wykopaliska archeologicznego workshopu. W tej części się znajduje palisada – replika obrony Rajeckiego zamku. Turysta kontynuuje podróż do wioski Jasenowo i spowrotem do Rajca, wraca istniejącim szlakiem turystycznym wzdłuż strumienia Czerňanki.
 
Wierzymy, że budowa chodnika edukacyjnego wzbogaci możliwości turystyki i znajomości lokalnej flory, fauny i historii, nie tylko mieszkańców Rajca, ale także turystów i gości naszego miasta.
 
Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“; (pozn. kliknutím na obrázok - väčšie rozlíšenie)(pozn. kliknutím na obrázok - väčšie rozlíšenie) Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“; (pozn. kliknutím na obrázok - väčšie rozlíšenie)(pozn. kliknutím na obrázok - väčšie rozlíšenie)
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa