Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - ul. 1. mája - Fučíkova - Moyzesova - Nádražna - Obrancov mieru - Záhradnicka…

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny
 
    Oznamujeme Vám, že dňa
 
   24.10.2017 od 8:00 hod. do 16:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. v nasledovných častiach mesta Rajec: 
 
Ulica
Číslo domu
- odberné miesto
1. mája
2,3,4,5,6,7,8,9,
10,11,14,15,16,18,19,
20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
31,32,33,34,36,38,39,
40,41,45,46,47,48,49,
50,51,52,53,55,56,57,58,
60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
70,71,72,73,74,75,76,77,
419,423,424,428,438,443,445,
450,452,462,467;
Fučíkova 14,339;
Moyzesova 27,28,29,30;
Nádražná 30;
Obrancov mieru
24ZSS45106540003;
Obrancov mieru
15,16,17,18,19,
20,21,23,24,25,26,28,29,
30,31,32,33,34,35,36,37,
41,42,45,46,47,49,
50,51,
376,392,397;
Záhradnicka 24ZSS7335122000W
Záhradnicka
2,3,4,520,524,1535;
 
   Nakoľko v zmysle vyššie uvedeného, dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebne opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané podľa § 31 ods. 1 písm. e) bod 5 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

                                                                                                        Ing. Pavol Pekár v.r.
                                                                                                      riadieľ sekcie Dispečingy
                                                                                                        SSE - Distribúcia, a.s.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa