Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 odst. 2 a § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie od 01.07.-30.9.2017

naspäť
Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách
Mesto Rajec ako verejný obstarávateľ podľa § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizovalo v období 01.07.2017 - 30.09.2017 tieto jednoduché zákazky s cenami vyššími ako 5000 €:
Identifikácia úspešného uchádzača
Hodnota zákazky
s DPH
Predmet zákazky
IČO Názov
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 7874,15 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 8/2017
50608835 BROZ STAV s.r.o. 7795,68 Rekonštrukcia hospodárskeho pavilónu - MŠ Mudrochova
46656111 Redston, s.r.o. 7288,68 Rekonštrukcia a stavebné úpravy ciest priliehajúcichk Nám. SNP Rajec
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 5313,31 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 7/2017
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 6381,75 Vodné, stočné, zrážky - MŠ a ŠJ OM, bytové domy Lúčna, S.Chalupku 1088, 1.mája 430 - 1-6/2017
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 6151,29 Vodné, stočné, zrážky - byt. dom Hollého 202, Vojtova 85 - 1-6/2017
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 5108,09 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 6/2017
31628541 SATES a.s. 5897,40 Zhotovenie (obnovu a doplnenie) vodorovného dopravného značenia v meste
45336580 EL-MA, s.r.o. 6230,69 Rozšírenie verej. osvetlenia - ul. Javorová
36009504 KC Multiplast, s.r.o. 8 224,10 Výmena okien a dverí SŠPC Rajec
31582397 KOVORAJ, s.r.o. 11 580,00 Rekonštrukcia oplotenia MŠ Mudrochová, Rajec
36438766 EuroDotácie, a.s. 9 000,00 Spracov.žiadosti o NFP, implementácia projektu
50608835 BROZ STAV, s.r.o. 5 098,36 Sanácia strechy na zníženej časti Domu smútku v Rajci
48053546 TORVIK s.r.o. 11 734,35 spevnené plochy zo zatrávňovacích prefabrikátov, Javorová ul. Rajec
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa