Logo Interreg Poľsko - Slovensko
Logo VUC Žilina
Rozpoczol sie workshop
- badania archeologiczne na Rajeckim zamku ...
 
W poniedziałek, 11.9.2017, rozpoczyna się
dwutygodniowy workshop na znalezisku Rajeckiego zamku. W pierwszym tygodniu pracy przygotowawcze będą prowadzone przez archeologów, którzy będą prowadzić badania archeologiczne, a jednocześnie w drugim tygodniu workshop dla 10 studentów z Polski i Słowacji (z Rajca, Gimnazjum przy ulicy Javorovej i zlaczonej katolickiej szkoly w Rajci). Studenci aktywnie sie zangażują w prace archeologiczne a beda uczestniczyć w stopniowym odkrywaniu znaleziska wraz z historią, kultura naszego regionu i miasta.
 
Workshop jest prowadzony równolegle z budową chodnika edukacyjnego.Ukaczenie całej działalności będzie opracowanie szczegółowego raportu archeologicznego wraz z dokumentacją znalezionych przedmiotów. Miedzy innym bedzie prezentacja w 3D cyfrowego modelu historycznego wizerunku zamku.
 
 
Začal sa workshop
– archeologický výskum na Rajeckom hrade...
 
V pondelok, 11.9.2017, sa začína dvojtýždňový workshop na nálezisku Rajeckého hradu. V prvom týždni bude realizovať prípravné práce tím archeológov, ktorí budú realizovať archeologický výskum a súčasne , v druhom týždni, aj workshop pre 10 študentov z Poľska a Slovenka (z Rajca, z Gymnázia na Javorovej ulici a Spojenej katolíckej školy v Rajci). Študenti sa aktívne zapoja do archeologických prác, budú participovať na postupnom odkrývaní náleziska, spoločne sa oboznamovať s históriou, kultúrounášho regiónu a mesta.
 
Workshop sa realizuje súbežne so stavbou náučného chodníka. Záverom celej aktivity bude vypracovanie podrobnej archeologickej správy so zdokumentovaním nájdených predmetov. Okrem iného bude výstupom aj 3D digitálny model historickej podoby hradu.
 

Workshop – archeologický výskum na Rajeckom hrade; Workshop  - badania archeologiczne na Rajeckim zamku; informačný plagát (tu)

informačný plagát (tu) - typ suboru jpg

informačný plagát (tu) - typ suboru pdf

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa