- Voľné pracovné miesto - správca Kultúrneho domu / údržbár, kurič

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 
 
prijme do pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta
 
správca budov / údržbár, kurič
 
Kvalifikačné predpoklady:
- učňovské, resp. úplné stredné vzdelanie,
- vyučenie v odbore elektrikár výhodou,
- všeobecné zručnosti v oblasti stavebných prác,
- jednoduchých opráv a údržby budovy, vodoinštalácie, elektroinštalácie,
- vodičský preukaz skupiny B. Vítaný je vodičský preukaz skupiny C.
 
Termín nástupu: dohodou
Výška základnej mzdy: 700,- € + možné navýšenie v závislosti od skúseností uchádzača
 
Uchádzači môžu žiadosti spolu so životopisom doručiť:
- osobne do podateľne Mestského úradu Rajec, Námestie SNP 2/2, Rajec
- zaslať poštou na adresu: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
 
  Termíne do 25.9.2019
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa