Voľné pracovné miesto - údržbár

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 
 
prijme do pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta
 
údržbár
 
Kvalifikačné predpoklady:
- učňovské, resp. úplné stredné vzdelanie,
- vyučenie v odbore elektrikár výhodou,
- všeobecné zručnosti v oblasti stavebných prác,
- jednoduchých opráv a údržby budovy, vodoinštalácie, elektroinštalácie,
- vodičský preukaz skupiny B. Vítaný je vodičský preukaz skupiny C..
 
Uchádzači môžu žiadosti spolu so životopisom doručiť:
- osobne do podateľne Mestského úradu Rajec, Námestie SNP 2/2, Rajec
- zaslať poštou na adresu: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
 
v termíne do: 26.09.2017
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa