logo Interreg PL - SR; VÚC Žilina
 
 
Realizácia stavby Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“
 
Vedúci partner – žiadateľ:
Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, Slovenská republika; 
 
Partner mikroprojektu:
Gmina Czechowice-Dziedzice, PL Jana Pawla II 1,Czechowice-Dziedzice 43502, Poľsko;
 
Plán náučného chodníka:
 
Informačné tabule náučného chodníka 
Informačné tabule náučného chodníka:
  1. Opis náučného chodníka
  2. Opis náučného chodníka
  3. Technické údaje o trase
  4. Zvieratá lesov v okolí Rajca + oddychová zóna
  5. Rastliny Rajeckej kotliny
  6. Popis okolia vyhliadky
  7. Rozhľadňa + oddychová zóna
  8. Hmyz v okolí Rajca
  9. Naše operence
10. História Rajca (kotliny)
11. Replika opevnenia hradu – palisáda
12. História Rajeckého hradu + oddychová zóna
 
Mobiliár – oddychová zóna Mobiliár – palisáda
Mobiliár – oddychová zóna Mobiliár – palisáda
 
Termín realizácie prác: august až september 2017
Práce spočívajú vo vybudovaní náučného chodníka pozostávajúceho z informačných tabúľ, smerovníkov s odpočinkovými zónami a historickou časťou. Informačné tabule budú umiestnené postupne od budovy Mestského múzea, na začiatku trasy pri vstupe do kúpaliska Veronika a ďalej v zalesnenej časti horského masívu Dubová. Pri nálezisku Rajeckého hradu bude vyhotovená palisáda - replika obrany hradu.
 
Realizácia stavby Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“ začala...
 
Začali sa práce na realizácii stavby Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“:
Realizácia spočíva vo vybudovaní náučného chodníka pozostávajúceho z informačných tabúľ, smerovníkov s odpočinkovými zónami a historickou časťou.
Informačné tabule budú umiestnené postupne od budovy Mestského múzea, na začiatku trasy pri vstupe do kúpaliska Veronika a ďalej v zalesnenej časti horského masívu Dubová. Informačné tabule poskytnú turistom informácie o tunajšej flóre a faune, o histórii okolia mesta Rajec. Tabule budú obsahovať aj informácie o poľskom partnerovi projektu.
Ďalej sa budú realizovať vo vybraných častiach odpočinkové zóny s lavičkami a odpadkovými košmi.
Chodník bude smerovať cez vrchol masívu Dubová po hrebeni až k nálezisku Rajeckého hradu, do obce Jasenové a späť do Rajca sa návštevník vráti jestvujúcim turistickým chodníkom popri toku Čierňanky.
Pri nálezisku Rajeckého hradu bude vyhotovená palisáda – replika obrany hradu.
Plánovaný termín realizácie prác je v mesiacoch august až september 2017.
 
Realizacja budowy ściezki edukacyjnej ,, Wokól Rajeckiego zamku“ sie zaczęła....
 
Rozpoczęto prace nad realizacją budowy ściezki edukacyjnej ,,Wokól Rajeckiego zamku“:
Realizacja polega na budowie ściezki edukacyjnej składającej się z tablic informacyjnych, drogowskazów w strefach relaksujacych i historycznych.
Tablice informacyjne będą umieszczone kolejno od budynku Muzeum Miejskiego, na początku trasy przy wejściu do basenu Veronika i później w zalesionej części masywu Dębova. Tablice informacyjne udziela informacji turystom na temat lokalnej fauny i flory, historii otaczającej miasto Rajec. Tablica będzie również zawierać i informacje na temat polskiego partnera projektu.
Następnie zostaną one wdrożone w wybranych częściach obszarów odpoczynku z ławkami i koszami na śmieci.
Chodnik zostanie skierowany po szczycie masywu Dębowa wzdłuż grzbietu az na miejsce wykopaliska Rajeckiego zamku,oraz do wioski Jasenowo i spowrotem do Rajca turysta wraca istniejącim szlakiem turystycznym wzdłuż strumienia Czerňanki.
Przy znalezisku Rajeckiego zamku bedzie wykonana palisada – replika obrony zamku.
Planowany termin zakończenia prac w sierpniu i wrześniu 2017 roku.
 
 
 
.
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa