Podporme projekty pre naše mesto Rajec
Mesto Rajec za zapojilo do Programu podpory lokálnych komunít Nadácie COOP JEDNOTA Slovensko podaním troch žiadostí o grant. Všetky projekty úspešne postúpili do ďalšieho kola hodnotenia projektov, ktoré spočíva v hlasovaní prostredníctvom žetónov (za každý nákup nad 5 Eur zákazník dostane 1 žetón) v predajniach COOP JEDNOTA.
Hlasovanie bude prebiehať od 1.8.2017 do 30.9.2017.
Vybrané projekty:

Podpora outdoorových aktivít detí modernizáciou ihriska
v záhrade MŠ Obrancov mieru, Rajec
 
Projekt rieši modernizáciu vonkajšieho areálu MŠ Obrancov mieru v Rajci. Konkrétne ide o nákup outdoorových komponentov detských ihrísk a ich osadenie v areáli záhrady Materskej školy na ulici Obrancov mieru v Rajci.
Projekt nového outdoorového ihriska chce ponúknuť deťom (a teda aj aj pedagógom a rodičom) moderné, atraktívne a bezpečné prostredie pre hru v záhrade materskej školy. Chce rozšíriť a zatraktívniť a motivovať, pritiahnuť deti k pohybu, športu, tvorivej a zdraviu prospešnej hre.
Podpora outdoorových aktivít detí modernizáciou ihriska v záhrade MŠ Obrancov mieru, Rajec
Podpora outdoorových aktivít detí modernizáciou ihriska v záhrade MŠ Obrancov mieru, Rajec
 
Podpora aktivít pre seniorov v záhrade Denného centra
na ulici Nádražná 294/23, Rajec
 
Projekt rieši vybudovanie záhrady pre seniorov, ktorá sa nachádza pri budove Denného centra na ulici Nádražná 294/23 v Rajci. Konkrétne ide o nákup lavičiek a ich osadenie v areáli záhrady a vybudovanie altánku. V súčasnosti sa v záhrade nachádzajú dve staré lavičky, ktoré už nevyhovujú bezpečnostným, technickým ani estetickým požiadavkám.
Cieľom je vybudovanie záhrady Denného centra v zmysle vytvoriť prostredie pre seniorov na zmysluplné a dôstojné trávenie času. Pri budove sa nachádza oplotený dvor a záhrada. Vybudovanie posedenia by bolo veľkým prínosom hlavne pri spoločenských akciách ako sú stavanie mája, váľanie mája, posedenie pri guláši. Ďalej je cieľom umiestniť aspoň 2 – 3 samostatné lavičky a tiež vybudovať vstavané ohnisko.
Podpora aktivít pre seniorov v záhrade Denného centra na ulici Nádražná 294/23, Rajec
 
Školská záhrada pri MŠ Mudrochova, Rajec
– rozšírenie outdoorových hracích prvkov
 
Prostredníctvom projektu chce materská škola rozšíriť možnosti športového vyžitia detí počas pobytu na školskom dvore. Materská škola chce nakúpiť outdoorové hracie prvky, umiestniť ich v školskej záhrade a tak poskytnúť deťom pestré možnosti pre trávenie času pri hre, športovej aktivite.
Projekt chce ponúknuť deťom (a teda aj aj pedagógom a rodičom) nové vybavenie záhrady školy, rozšírenie o hracie prvky, ktoré sú moderné, atraktívne a bezpečné. Chce zatraktívniť prostredie pre deti, pritiahnuť deti k pohybu, tvorivej a zdraviu prospešnej hre.
Školská záhrada pri MŠ Mudrochova, Rajec – rozšírenie outdoorových hracích prvkov
Školská záhrada pri MŠ Mudrochova, Rajec – rozšírenie outdoorových hracích prvkov
ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU!
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa