Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 17. júla 2017

PRIMÁTOR MESTA RAJEC
 
dňa: 13. júla 2017
 
POZVÁNKA
 
Podľa ustanovenia § 13 odst. 2 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie
 
mimoriadneho mestského zastupiteľstva,
 
ktoré sa uskutoční dňa 17.07.2017 o 16.00 hod v malej zasadačke Mestského úradu Rajec.
 
Program:
1. Prenájom nehnuteľností spoločnosti BINEKO, spol. s.r.o. Rajec
 
 
 
 
 
Ing. Ján Rybárik  v.r.
primátor measta
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa