Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 odst. 2 a § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie od 01.10.2016 - 31.12.2016

naspäť
Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách
Mesto Rajec ako verejný obstarávateľ podľa § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizovalo v období 01.10.2016 - 31.12.2016 tieto jednoduché zákazky s cenami vyššími ako 5000 €:
Identifikácia úspešného uchádzača
Hodnota zákazky
s DPH
Predmet zákazky
IČO Názov
33860629 Štefan Kováčik - KODESO 9701,26 Rekonštrukcia strechy - bytový dom 1.mája
36396222 AutoCont SK a.s. 20320,80 Server a SQL licencie
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 6510,24 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 11/2016
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 5458,00 Plyn - 1.12.- 31.12.2016
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 6106,00 El.energia - MsÚ a Radnica - 12/2016
46656111 Redston, s.r.o. 45196,20 Rekonštrukcia chodníka na ul. Nádražnej
34128344 CESTY NITRA, a.s. 11839,98 Stavebné úpravy cesty ul. Nádražná, ul. Plávkova
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 7313,35 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 10/2016
33860629 Štefan Kováčik - KODESO 9796,12 Rekonštrukcia strechy - bytový dom 1.mája
45336580 EL-MA, s.r.o. 12800,64 Rekonštrukcia verej. osvetlenia - ul. Nádražná
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 5795,12 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 9/2016
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa