Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 odst. 2 a § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie od 01.07.2016 - 30.09.2016

naspäť
Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách
Mesto Rajec ako verejný obstarávateľ podľa § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizovalo v období 01.07.2016 - 30.09.2016 tieto jednoduché zákazky s cenami vyššími ako 5000 €:
Identifikácia úspešného uchádzača
Hodnota zákazky
s DPH
Predmet zákazky
IČO Názov
36438766 Euro Dotácie , s.r.o. 12000,00 Implementácia projektu: Obnova verejného osvetlenia v Rajci
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 7755,70 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 8/2016
36400483 F & K INTERIERY 11683,94 Rekonštrukcia telocvične - okná, dvere, strop
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 5899,70 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 7/2016
36414930 MIKOMIX spol. s r.o. 16628,86 Rekonštrukcia prízemia - MŠ Mudrochova
33860629 Štefan Kováčik - KODESO 35690,92 Rekonštrukcia kúrenia a vykurovacích telies - ZŠ
31628541 SATES a.s. 5359,99 Obnova vodorovného dopravného značenia
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 6637,43 Vodné, stočné, zrážky - MŠ a ŠJ OM, bytové domy Lúčna, S.Chalupku 1088, 1.mája 430 - 1-6/2016
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 6067,31 Vodné, stočné, zrážky - byt. dom Hollého 202, Vojtova 85 - 1-6/2016
36414930 MIKOMIX spol. s r.o. 23438,20 Rekonštrukcia MŠ Mudrochova
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 6991,12 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 6/2016
36374911 STAVOMET spol. s r.o. 6972,49 Spevnená plocha - ul. Javorová
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa