krúžok JOGA - cvičenie systémom Joga v dennom živote

Joga - logoMESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC
otvára pre všetkých bez rozdielu veku krúžok 
JOGA (cvičenie systémom Joga v dennom živote)
 
 
cvičí sa každý utorok o 18.30 hod.
vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Rajci.
 
 
začíname 13. septembra 2016
 
Prineste si podložku na cvičenie, malú deku a vankúšik.
Poplatok za cvičenie je 1,70 eur
 
Informácie: Mestské kultúrne stredisko Rajec
tel.: 041/ 542 4703, mobil: 0910 923 575, kniznicarajec@rajec.net
inštruktor: 041/ 542 42 07
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa