naspäť
Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách
Mesto Rajec ako verejný obstarávateľ podľa § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizovalo v období 18.04.2016 - 30.06.2016 tieto jednoduché zákazky s cenami vyššími ako 5000 €:
Identifikácia úspešného uchádzača
Hodnota zákazky
s DPH
Predmet zákazky
IČO Názov
47505214 OMES spol. s r.o. 5976,00 El. sporák kombinovaný s elektrickou rúrou a odsávač pár
44979258 STAVMO J+M, s.r.o. 9996,00 Oprava miestnych komunikácií asfaltovaním
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 6220,60 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 5/2016
36414930 MIKOMIX spol. s r.o. 9509,65 Rekonštrukcia MŠ Mudrochova
33860629 Štefan Kováčik - KODESO 19241,02 Rekonštrukcia strechy - bytový dom 1.mája
36374911 STAVOMET spol. s r.o. 9843,67 Spevnená plocha - ul. Jabloňová
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 7563,77 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 4/2016
48084743 KAMIMAX, s.r.o. 5723,16 Sadrokartonové podhľady - suterén byt. domu na ul. Hollého
47505214 OMES spol. s r.o. 12900,00 Konvektomat Fagor, odsávač pár, mixér, mlynček, krájač
 
 
Elektronický kontraktačný systém
Mesto Rajec ako verejný obstarávateľ podľa § 111 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizovalo v období 18.04.2016 - 30.06.2016 tieto jednoduché zákazky v EKS s cenami vyššími ako 5000 €:
Identifikácia úspešného uchádzača
Hodnota zákazky
bez DPH
Predmet zákazky
IČO Názov
47505214 OMES spol. s r.o. 10750,00 Konvektomat Fagor, odsávač pár, mixér, mlynček, krájač
36414930 MIKOMIX spol. s r.o. 15888,87 Rekonštrukcia budovy - MŠ Mudrochova
36414930 MIKOMIX spol. s r.o. 35467,48 Rekonštrukcia budovy - MŠ Mudrochova
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa