Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie 1. štvrťrok 2016
Identifikácia úspešného uchádzača
Hodnota zákazky
bez DPH
Predmet zákazky
IČO Názov
36414930 MIKOMIX spol. s r.o. 1398,20 Výrobu, dodávku a montáž stolárskeho zariadenia na mieru - MŠ Mudrochova - dotácia MŠVVaŠ
36174319 NOMILAND, s.r.o. 2230,45 Interiérové vybavenie a hračky - MŠ Mudrochova - dotácia MŠVVaŠ
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1227,56 Balastné vody - Farský úrad - 2/2016
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2493,22 Teplo, TÚV a SÚV - byt. dom Lúčna - 2/2016
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1570,20 Teplo, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 2/2016
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 3816,16 Teplo, TÚV - byt. dom Hollého - 2/2016
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 2862,50 El.en.-VO,Denné centrum,trhov.,Kult.dom,parkov.autom.,dielne, Nám.A.Škrábika - 3/2016
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 4328,33 El.energia - MsÚ a Radnica -3/2016
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 4527,23 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 2/2016
36400491 T+T, a.s. 1240,28 Vývoz odpadu - obyvatelia - 2/2016
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 4450,00 Plyn - 1.3.- 31.3.2016
35289830 Ľubomír Záň 1315,26 Zimná pohotovosť - cesty - 2/2016
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 3200,00 Stravné lístky - 1000 ks
45336580 EL-MA, s.r.o. 1256,16 Úprava mestskej zelene, oprave rozhlasu, oprava VO, rozšírenie VO
36428434 KL AUTO, s.r.o. 1079,52 Servis vozidla Peuget Partner
48084743 KAMIMAX, s.r.o. 2327,67 Elektro-práce v suteréne byt. domu na ul.Hollého 202
45336580 EL-MA, s.r.o. 1709,52 Rozšírenie vedenia VO, oprava VO
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 1485,73 Nedoplatok el.energia - MsÚ a Radnica - 1/2016
36400491 T+T, a.s. 1240,28 Vývoz odpadu - obyvatelia - 1/2016
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 4541,27 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 1/2016
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2929,80 Teplo, TÚV a SÚV - byt. dom Lúčna - 1/2016
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 4310,84 Teplo, TÚV - byt. dom Hollého - 1/2016
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1812,61 Teplo, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 1/2016
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 4969,17 El.energia - MsÚ a Radnica - 2/2016
45336580 EL-MA, s.r.o. 1669,04 Rozšírenie vedenia verejného osvetlenia v meste
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 4670,83 Plyn - 1.2.- 29.2.2016
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 2862,50 El.en.-VO,Denné centrum,trhov.,Kult.dom,parkov.autom.,dielne, Nám.A.Škrábika - 2/2016
36376981 GAJOS s.r.o. 1308,87 Revízie el. zariadení - Mestské múzeum, Dom smútku, tržnica, Orlovňa
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 3840,00 Stravné lístky - 1/2016
45336580 EL-MA, s.r.o. 1133,60 Demontáž vianočného osvetelnia, rozšírenie VO
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 4791,67 Plyn - 1.1.- 31.1.2016
31586163 HOUR, spol.s r.o. 1034,00 Systémová údržba Human Klasik do 150 OC - 3 PC
37907450 ŽIVOT Spoločenstvo vlastníkov budovy č.200. 1038,58 Fond prevádzky a fond údržby a opráv - 1.Q 2016
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 5697,50 El.energia - MsÚ a Radnica - 1/2016
36400491 T+T, a.s. 1561,76 Vývoz odpadu - obyvatelia - 12/2015
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 7873,91 El.en.-VO,Denné centrum,trhov.,Kult.dom,parkov.autom.,dielne, Nám.A.Škrábika - 1.1.-31.12.2015
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 1054,33 Nedoplatok - el. energia - MsÚ a Radnica - 12/2015
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 5147,59 Plyn -vyučtovanie - 1.1.- 31.12.2015
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 2257,92 Vodné, stočné, zrážky - byt. dom Bystrická 78, MsÚ a Radnica, MŠ a ŠJ Mudrochova, Orlovňa, cintoríny, trhovisko
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1621,61 Vodné, stočné, zrážky - Kult. dom, byt. dom S.Chalupku 1089
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 5294,10 Vodné, stočné, zrážky - MŠ a ŠJ OM, bytové domy Lúčna, S.Chalupku 1088, 1.mája 430
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 5109,10 Vodné, stočné, zrážky - byt. dom Hollého 202, Vojtova 85
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 5184,53 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 12/2015
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1717,66 Teplo, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 12/2015
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2857,21 Teplo, TÚV a SÚV - byt. dom Lúčna - 12/2015
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 4217,19 Teplo, TÚV - byt. dom Hollého - 12/2015
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 2259,20 Stravné lístky - 706 ks
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa