Mestský úrad Rajec organizuje zber nadrozmerných odpadov.
 Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na uliciach nasledovne:
od 06.04.2016 - do 11.04.2016
- Partizánska (pri Drevospektrum),
- Partizánska (turbínsky kanál),
- Hviezdoslavova,
- Mudrochova (pri MŠ),
- Haškova (vjazd do ulice),
- Pri Rajčanke
od 11.04.2016 - do 15.04.2016 - Moyzesova (pri autobusovej zastávke),
- Benkova (pri lavičke k MŠ),
- Sama Chalúpku (za mostom),
- Športová,
- Obrancov mieru (pri MŠ),
- 1. Mája (pri MŠ)
od15.04.2016 - do 20.04.2016
- Jánošíkova (park),
- Jánošíkova (pri lavičke),
- Hollého (pri chodníku medzi bytovkami),
- Nádražná (pri verejných WC),
- Lipová (parkovisko),
- Smreková (parkovisko)
od 20.04.2016 - do 25.04.2016 - Vojtová,
- Bystrická (park),
- Kostolná (pri cintoríne)

 Do kontajnerov je zákázané ukladať:
- nebezpečné odpady (chladničky, práčky, televízory, pneumatiky, akumulátory, žiarivky a pod.);
- biologicky rozložiteľné odpady    (trávu, konáre, lístie a pod.);
- drobné stavebné odpady     (tehly, betón, obkladačky a pod.);
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa