Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO za obdobie IV. štvrťrok 2015

 
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie 4. štvrťrok 2015
Identifikácia úspešného uchádzača
Hodnota zákazky
bez DPH
Predmet zákazky
IČO Názov
43769233 Národná energetická spoločnosť a.s. 8 487,58 Svetelnotechnické meranie - projekt Verejné osvetlenie
36000477 Bros s.r.o. 1 013,87 Notebook - 2 ks - MŠ, prepravné
31322999 ELZA Elektromontážny závod Bratislava a.s. 440 056,44 Obnova verejného osvetlenia v meste Rajec
36009504 KC Multiplast s.r.o. 1 208,33 Výmena dverí - denné centrum pre dôchodcov
31435530 V.I.Trade s.r.o. 1 086,72 Montáž a dodávka meračov tepla - byt. dom 1. mája 430
31435530 V.I.Trade s.r.o. 1 852,88 Montáž a dodávka meračov tepla - byt. dom Lúčna 1132
31435530 V.I.Trade s.r.o. 1 033,60 Montáž a dodávka meračov tepla - byt. dom S.Chalupku 1089
48084743 KAMIMAX, s.r.o. 2 975,93 Zateplenie suterénu bytového domu Hollého 202
40243613 Mgr. art. Miroslav Slúka 4 583,33 Reštaurátorsky výskum - meštiansky dom
43838871 Matejko Martin 1 083,33 Nábytková zostava - kancelária vedúcej výstavby
37430599 ZÁŇ JOZEF /VODO-ÚK-PLYN/ 2 040,00 Rekonštrukcia WC - futbalový štadión
36423092 RICHARD KOHLER s.r.o. 1 500,00 Zhotovenie 2000 ks kalendárov
36009504 KC Multiplast s.r.o. 3 861,94 Výmena vchodových dverí - bytový dom Lúčna
43866310 Kasman Peter, Ing.arch. 1 250,00 Projektová dokumentácia : Rekonštrukcia prízemia a nadstavba MŠ Mudrochova
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 1 356,14 Nedoplatok - el. energia - MsÚ a Radnica - 11/2015
48084743 KAMIMAX, s.r.o. 7 710,85 Montáž sadrokartonu so zateplením v suteréne BD Hollého.
48084743 KAMIMAX, s.r.o. 7 318,19 Rekonštrukcia Mestského múzea Rajec.
45336580 EL-MA, s.r.o. 1 061,96 Oprava verejného osvetlenia, motáž vianočnej výzdoby
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 3 655,64 Teplo, TÚV - byt. dom Hollého - 11/2015
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2 597,60 Teplo, TÚV a SÚV - byt. dom Lúčna - 11/2015
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1 506,87 Teplo, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 11/2015
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 4 025,20 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 11/2015
36400491 T+T, a.s. 1 251,69 Vývoz odpadu - obyvatelia - 11/2015
17682258 FEREX, s.r.o. 2 100,00 Kontajner 1100 l žiarovozinkový - 10 ks
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 5 236,67 Plyn - 1.12.- 31.12.2015
48084743 KAMIMAX, s.r.o. 8 202,55 Rekonštrukcia sociálnych zariadení - Domov vďaky
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3 103,33 El.en.-VO,Denné centrum,trhov.,Kult.dom,parkov.autom.,dielne, Nám.A.Škrábika - 12/2015
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 5 254,17 El.energia - MsÚ a Radnica - 12/2015
45501246 MK ILLUMINATION, s.r.o. 4 672,00 Vianočné osvetlenie
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 3 200,00 Stravné lístky - 1000 ks
36438766 Euro Dotácie , s.r.o. 1 500,00 Verejné obstarávanie - Modernizácia verejného osvetlenia v meste Rajec
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 1 969,22 Nedoplatok - el. energia - MsÚ a Radnica - 10/2015
36400491 T+T, a.s. 1 254,95 Vývoz odpadu - obyvatelia - 10/2015
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 5 594,86 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 10/2015
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2 349,93 Teplo, TÚV a SÚV - byt. dom Lúčna - 10/2015
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 3 141,78 Teplo, TÚV - byt. dom Hollého - 10/2015
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1 260,86 Teplo, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 9/2015
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3 103,33 El.en.-VO,Denné centrum,trhov.,Kult.dom,parkov.autom.,dielne, Nám.A.Škrábika - 11/2015
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3 801,67 El.energia - MsÚ a Radnica - 11/2015
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 4 598,33 Plyn - 1.11.- 30.11.2015
36379379 VIA MAGNA s.r.o. 3 700,00 Archeologický výskum formou plošného odkryvu pri obnove NKP Dom meštiansky - Mestské múzeum
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 3 200,00 Stravné lístky - 1000 ks
44979258 STAVMO J+M, s.r.o. 4 628,20 Oprava výtlkov a poškodení miestnych komunikácií
36320439 Daffer spol. s r.o. 1 166,00 Tovar z projektu "Deti na ceste"
31628541 SATES a.s. 3 211,50 Dodávku a montáž zvislého dopravného značenia v meste
45336580 EL-MA, s.r.o. 1 503,64 Oprava mestského rozhlasu
37907450 ŽIVOT Spoločenstvo vlastníkov budovy č.200. 1 038,58 Fond prevádzky a fond údržby a opráv - 4.Q 2015
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3 103,33 El.en.-VO,Denné centrum,trhov.,Kult.dom,parkov.autom.,dielne, Nám.A.Škrábika - 10/2015
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 2 159,17 El.energia - MsÚ a Radnica - 10/2015
36400491 T+T, a.s. 1 561,76 Vývoz odpadu - obyvatelia - 9/2015
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 5 458,90 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 9/2015
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2 593,60 Teplo, TÚV - byt. dom Hollého - 9/2015
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1 551,85 Teplo, TÚV a SÚV - byt. dom Lúčna - 9/2015
48084743 KAMIMAX, s.r.o. 4 450,00 Chodník - nový cintorín
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 3 182,50 Plyn - 1.10.- 31.10.2015
48084743 KAMIMAX, s.r.o. 2 759,17 Chodníky zo zámkovej dlažby - medzi bytovkami na ul.Kmeťova
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 3 250,00 Stravné lístky - 1100 ks
45336580 EL-MA, s.r.o. 3 661,32 Rozšírenie VO - cintorín, oprava VO v meste
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa