Z udalostí MsP za mesiac december 2015

Z udalostí MsP za mesiac december 2015
 
HORIACI DOM NA UL. 1. MÁJA
2.12.2015 v čase o11.58 hod. počas výkonu služby hliadka mestskej polície prijala oznámenie o požiari na Ul. 1. mája. Po príchode hliadky na uvedenú adresu sa oznámenie o horiacom dome potvrdilo. Hliadka MsP v súčinnosti s hliadkou Obvodného oddelenia Policajného zboru Rajec a Hasičským záchranným zborom zabezpečovala priestor v okolí horiaceho domu.
 
LEŽIACA OSOBA NA CHODNÍKU
18.12.2015 v čase o15.50 hod. počas výkonu služby hliadke MsP bola nahlásená zranená osoba pod vplyvom alkoholu pri prevádzke Monako na Hollého ul. Hliadka MsP osobu následne stotožnila. Jednalo sa o J. G. z Rajca. Menovaný s hliadkou komunikoval a lekárske ošetrenie odmietol.
 
SÚČINNOSŤ S RVPS ŽILINA VO VECI KONTROLY CHOVU PSA
22.12.2015 v čase o10.10 hod. vykonala hliadka MsP v rámci súčinnosti s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Žilina (RVPS) kontrolu chovu psa u majiteľky Miroslavy H. na Bystrickej ul. Majiteľka psa bola upozornená na odstránenie nedostatkov, ktoré zistila RVPS Žilina.
 
Pracujeme pre vašu bezpečnosť!
 
                                                                                         Mgr. Peter Šimkovič, náčelník MsP Rajec
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa