HORIACE KONTAJNERY
 
Mestská polícia Rajec v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom
 
vyzývajú občanov mesta Rajec,
 
aby nevyhadzovali horúci popol do nádob na smeti, nakoľko hrozí nebezpečenstvo vzniku požiarov.
 
Požiarmi kontajnerov dochádza k poškodzovaniu majetku Mesta Rajec
a fyzických a právnických osôb.  

Zároveň žiadame občanov, aby hlásili na telefónne číslo 159  resp. na Mestskom úrade v Rajci prípady, keď dochádza k vyhadzovaniu nebezpečného odpadu do smetných nádob.

 

Foto: Pavol Rýpal

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa