Z udalostí MsP za mesiac január 2016

Z udalostí MsP za mesiac január 2016
 
ANONYMNÉ NAHLÁSENIE POŽIARU
Dňa 14.1.2016 v čase o 15.01 hod. bol hliadke Mestskej polície Rajec na služobný telefón anonymne nahlásený požiar trávnatého porastu a krovia pri kúpalisku Veronika. Preverením oznámenia hliadka MsP na uvedenom mieste našla J.P. ako v krovinatom poraste páli medené káble. Priestupok bol riešený v zmysle zákona blokovou pokutou.
 
LEŽIACA OSOBA NA AUTOBUSOVEJ ZÁSTAVKE
Dňa 28.1.2016 v čase o 12.24 hod. útvar MsP Rajec prijal anonymné oznámenie o ležiacej osobe na autobusovej zástavke pri miestnej tržnici. Po príchode na miesto určenia, hliadka MsP osobu, ktorá bola v podnapitom stave stotožnila. Jednalo sa o M.G. z Jasenova.
 
HORIACE KONTAJNERY
Je až neuveriteľné, ako občania mesta Rajec častokrát konajú a pritom si neuvedomujú následok svojho činu – sypania horúceho popola do kontajnerov. Čo môže byť dôsledkom takéhoto ľahostajného konania si vieme určite predstaviť. Následne sa nám však vynára otázka, kto bude zodpovedný za takto vzniknutý požiar? Môžeme menovať niekoľko ulíc, na ktorých zasahovali príslušníci MsP pri hasení kontajnerov, či už sami, alebo za pomoci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) – na Frivaldského ulici a na ulici 1. mája (hliadka kontajner uhasila sama), na Kostolnej ulici pri odbočke ku Katolíckej spojenej škole (hliadka MsP privolala HaZZ).
Horiace kontajnery predstavujú reálne nebezpečenstvo nielen pre naše životy, ale aj náš majetok. Mesto vynakladá veľké finančné prostriedky nielen na samotné kontajnery, ale aj na ich údržbu. Tieto peniaze idú z rozpočtu mesta, z našich daní.
Vážme si majetok, na ktorí všetci prispievame a skúsme byť aj tu ohľaduplní.
 
Pracujeme pre vašu bezpečnosť!
 
                                                                                         Mgr. Peter Šimkovič, náčelník MsP Rajec
foto: P. Rýpal
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa