Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
 Informácie pre voliča
 
Všeobecné záväzné nariadenie č. 10/2015 Mestského zastupiteľstva v Rajci o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na území mesta Rajec počas volebnej kampane – Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.  ...viac informácií
 
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča ...viac informácií
 
Určenie volebných okrskov a volebných miestností ...viac informácií

Voľby do NR SR - úvodná stránka
Voľby do NR SR 2016 - úvodná stránka
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa