Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO za obdobie III. štvrťrok 2015

naspäť
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie 3. štvrťrok 2015
Identifikácia úspešného uchádzača
Hodnota zákazky
bez DPH
Predmet zákazky
IČO Názov
35979411 GAVINA s.r.o. 1540,83 Sporák kombinovaný s elektrickou rúrou - ŠJ Obrancov mieru
31577075 MEPURA spol. s r.o. 1850,00 Autobusová zástavka - ul. Nádražná
31628541 SATES a.s. 4865,21 Vodorovné dopravné značenie
36400491 T+T, a.s. 1246,80 Vývoz odpadu - obyvatelia - 8/2015
46656111 Redston, s.r.o. 23484,92 Rekonštrukcia a modernizácia - zmena účelu využitia RD na nebytové priestory - Nám. A.Škrábika 37
45336580 EL-MA, s.r.o. 1120,90 Oprava VO a mestského rozhlasu
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3103,33 El.en.-VO,Denné centrum,trhov.,Kult.dom,parkov.autom.,dielne, Nám.A.Škrábika - 9/2015
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 4816,79 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 8/2015
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2467,70 Teplo, TÚV - byt. dom Hollého - 8/2015
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1388,73 Teplo, TÚV a SÚV - byt. dom Lúčna - 8/2015
36438766 Euro Dotácie , s.r.o. 1200,00 Žiadosť o NFP - projekt: Obnova verejného osvetlenia
35815256 Slovenský plynárensky  priemysel, a.s. 1709,17 Plyn - 1.9.- 30.9.2015
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 3840,00 Stravné lístky - 1200 ks
46656111 Redston, s.r.o. 1060,00 Stavebné úpravy - chodník ul. Kmeťova
37430599 ZÁŇ JOZEF  /VODO-ÚK-PLYN/ 2467,50 Suterén bytového domu Hollého 202 - búranie tehlových priečok a zabetónovanie kanálov ÚK
36438766 Euro Dotácie , s.r.o. 1800,00 Žiadosť o NFP - projekt: Obnova verejného osvetlenia
43866310 Kasman Peter, Ing.arch. 2825,00 Projektová dokumentácia: "Rekonštrukcia prízemia a nadstavba hospodárskeho pavilónu MŠ Mudrochova
31564178 SAVE s.r.o. 2400,00 Spracovanie svetelnotechnickej štúdie podľa " Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o NFP - kód výzvy KaHR-22VS-1501"
36643947 Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o. 1162,38 Servis vozidla Mercedes-Benz  Atego
36400491 T+T, a.s. 1565,02 Vývoz odpadu - obyvatelia - 7/2015
45336580 EL-MA, s.r.o. 1371,71 Modernizácia a rozšírenie mestského rozhlasu - sídlisko Sever
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1411,39 Teplo, TÚV a SÚV - byt. dom Lúčna - 7/2015
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2489,45 Teplo, TÚV - byt. dom Hollého - 7/2015
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 5047,92 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 7/2015
31582397 KOVORAJ s.r.o. 4099,00 Výroba, montáž, osadenie - Workout park
36374911 STAVOMET spol. s r.o. 4235,81 Spevnená plocha pri parkovisku - Kultúrny dom
45336580 EL-MA, s.r.o. 1480,86 Oprava verejného osvetlenia v meste
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3103,33 El.en.-VO,Denné centrum,trhov.,Kult.dom,parkov.autom.,dielne, Nám.A.Škrábika - 8/2015
35815256 Slovenský plynárensky  priemysel, a.s. 1345,83 Plyn - 1.8.- 31.8.2015
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 3200,00 Stravné lístky - 1000 ks
46656111 Redston, s.r.o. 28343,21 Stavebné úpravy chodníka - ul. Kmeťova
45336580 EL-MA, s.r.o. 2365,98 Modernizácia a rozšírenie mestského rozhlasu - sídlisko JUH
36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 1372,04 Vývoz odpadu - obyvatelia - 6/2015
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 2981,37 Vodné, stočné, zrážky - MŠ a ŠJ Obr.mieru, bytový dom Lúčna, 1.mája, S.Chalupku 1088
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3103,33 El.en.-VO,Denné centrum,trhov.,Kult.dom,parkov.autom.,dielne, Nám.A.Škrábika - 7/2015
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 4454,51 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 6/2015
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1409,34 Teplo, TÚV a SÚV - byt. dom Lúčna - 6/2015
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2500,89 Teplo, TÚV - byt. dom Hollého - 6/2015
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1102,02 Vodné, stočné, zrážky -  Nám. A. Škrábika 37, MŠ a ŠJ Mudrochova, Orlovňa, cintoríny, trhovisko, radnica, Denné centrum pre dôchodcov 
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 1345,83 Plyn - 1.7.- 31.7.2015
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 3356,67 Vodné, stočné, zrážky - byt. dom Hollého 202, Vojtova 85
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 3200,00 Stravné lístky - 1000 ks
44979258 STAVMO J+M, s.r.o. 8100,00 Opravy miestnych komunikácií asfaltovaním
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa