Upozornenie na dodávateľov energií a podomový predaj
 
     Mestská polícia Rajec upozorňuje všetkých občanov na podpisovanie zmlúv dodávateľmi elektrickej energie a ponúk podomového predaja priamo u Vás doma. Pokiaľ sa pri Vašich dverách ohlási dodávateľ elektrickej energie alebo iný predajca ponúkajúci podomový predaj, overte si jeho písomné poverenie od firmy, prípadne iný doklad oprávňujúci konať v mene takejto firmy. Je vždy na Vašom rozhodnutí, či takúto osobu vpustíte do svojho domu, bytu!
 
     Ak ste sa rozhodli ponúkanú službu využiť, pozorne si prečítajte zmluvné podmienky. Pokiaľ sa Vám zdajú podmienky ponuky nevýhodné, vždy sa môžete rozhodnúť kúpu, či podpis zmluvy nevykonať alebo si ponechať čas na rozmyslenie.
 
     Pokiaľ máte akékoľvek podozrenie, overte si ponúkanú službu priamo vo firme, prípadne sa poraďte o kúpe so svojimi rodinnými príslušníkmi. V prípade, že zmluvu s dodávateľom napríklad energií podpíšete, a následne si to rozmyslíte, využite čas na jej vypovedanie.
 
Majte na pamäti, že podpisom zmluvy vstupujete do obchodného vzťahu medzi Vami a konkrétnou firmou. Vašim slobodným rozhodnutím sa tak zaväzujete ku kúpe tovaru alebo služby. Upozorňujeme, že mestská polícia v tejto súvislosti nemá právomoc vstupovať do takto uzatvorených zmluvných vzťahov.
 
Pokiaľ máte podozrenie na podvod, kontaktujte OO PZ Rajec na telefónnom čísle 158,
prípadne MsP Rajec na telefónnom čísle 159.
 
Pracujeme pre Vašu bezpečnosť.
                                                                                      MsP Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa