Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny
dňa 1. 3. 2016 od 7:30 do 15:30 hod.

    Oznamujeme Vám, že dňa 1. 3. 2016 od 7:30 hod. do 15:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. v nasledovných častiach mesta Rajec:

  - ul. Kostolná číslo domu popisné - 51
  - ul. Lipová číslo domu popisné - 1
  - ul. M. R. Štefánika číslo domu popisné 3
 
   Nakoľko v zmysle vyššie uvedeného, dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebne opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd.
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané podľa § 31 ods. 1 písm. e) zákona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

                                                                                                        Ing. Pavol Pekár v.r.
                                                                                                              riadieľ sekcie
                                                                                      Dispečing prevádzkovateľa distribučnej sústavy
                                                                                                        SSE - Distribúcia, a.s.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa