VZN Mesta Rajec - rok 2015

Schválené Všeobecne záväzné nariadenia mesta Rajec a dodatky k všeobene záväzným nariadeniam

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa