Spoločenská rubrika

č. 2/2015
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
 
Jubilanti – január 2015Spoločenská rubrika
  65 rokov Ing. Marta Šebanová
               Emília Vojtasová
               Viera Vanáková
               Peter Ščibran
  70 rokov František Ševčík (január)
  75 rokov Rudolf Koleda
               Milan Kavec
               Anna Žilinčíková
  80 rokov Oľga Augustíniová
  83 rokov Vlasta Kosperová
               Miroslav Rybár
  85 rokov Mária Rybáriková
               Jaroslav Šimko
  88 rokov Oľga Maličková
 
                               Srdečne blahoželáme!
 
Narodili sa v januári   Daniel Janík
                                  Martin Lacuška
 
Opustili nás  Jozef Frko 1947 - 6.1.2015
                    Albína Počiatková 1921 - 8.1.2015
                    Oľga Bitušíková 1933 - 14.1.2015
                    MIlan Kučera 1946 - 30.1.2015
                    Jozef Mikolka 1927 - 30.1.2015
                   
Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa