Oznam Gymnázium, Javorová 5, Rajec

č. 2/2015
Oznam Gymnázium, Javorová 5, Rajec
Oznamuje rodičom, že v školskom roku 2015/2016 môže otvoriť 2 triedy gymnázia:
- 1 trieda so všeobecným zameraním
- 1 trieda s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka „Anglická trieda“ okrem kvalitnej jazykovej prípravy ponúka: - možnosť získať certifikát platný na celom svete (certifikát Cambridge FCE) - 1 týždeň intenzívneho kurzu s anglickým lektorom v každom školskom roku - hodiny niektorých predmetov odučené v anglickom jazyku - účasť v projektoch s komunikačným jazykom anglickým
Prijímacie skúšky do oboch tried sa uskutočnia zo slovenského jazyka a matematiky 11. a 14. mája 2015.
Týmto chce vedenie školy reagovať na nepravdivé informácie, ktoré sa šíria v meste Rajec a v okolí o rušení Gymnázia, Javorová 5, Rajec.
Bližšie informácie o možnostiach štúdia získate na tel. č. 041/5422118, 5424508, resp. elektronicky na adrese gymnaziumrajec@stonline.sk alebo osobne.
RNDr. Henrieta Melišová, riaditeľka školy
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa