Informácia pre občanov mesta Rajec grantovom programe na podporu zlepšenia kultúry stravovania

č. 2/2015
INFORMÁCIA PRE OBČANOV MESTA RAJEC
O GRANTOVOM PROGRAME NA PODPORU ZLEPŠENIA KULTÚRY STRAVOVANIA
Vedúca školskej jedálne pri Materskej škole na ul. Obrancov mieru 400/51 v Rajci a vedúca školskej jedálne pri Materskej škole na ul. Mudrochova 930/10 v Rajci touto cestou ďakujú všetkým občanom, ktorí prispeli na školské jedálne, prostredníctvom Grantového programu na podporu zlepšenia kultúry stravovania, ktorý vyhlásila nadácia Renáty Zmajkovičovej. Do tohto projektu sa zapojili obidve školské jedálne.
Školská jedáleň pri MŠ na ul. Obrancov mieru získala 181 €. Za získanú sumu boli zakúpené dva antikorové hrnce v objeme 50 l a 30 l v celkovej sume 155,70 € a detské hrnčeky v cene 25,30 €.
Školská jedáleň pri MŠ na Mudrochovej ulici získala 421,55 €. Za získanú sumu boli zakúpené: jeden antikorový hrniec v objeme 40 l, 50 ks detských plytkých a hlbokých tanierov v sume 319,10 €, 4 ks antikorových hrncov v objeme 8 l v sume 84 €, detské hrnčeky v sume 12,55 €, 4 ks misky UH 5,90 €,
Na záver ešte raz všetkým prispievateľom ďakujeme!
Vlasta Lednická, vedúca školskej jedálne MŠ na ul. Obrancov mieru
a Anna Špániková, vedúca školskej jedálne MŠ na Mudrochovej ul.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa