PRÍSTUP NA ÚSTREDNÝ PORTÁL VEREJNEJ SPRÁVY
 
Vážení občania,
Mesto Rajec v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby sprístupnilo elektronické služby na Ústrednom portáli verejných služieb - slovensko.sk.
Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS), ako informačný systém verejnej správy na poskytovanie služieb a informácií verejnosti, zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy. Informácie z prostredia verejnej správy, ktoré občan alebo podnikateľ hľadá, sú mnohokrát súčasťou informačných serverov jednotlivých rezortov.
Cieľom ÚPVS je tieto informácie a služby spájať a prehľadnou a prístupnou formou poskytovať používateľovi. Hlavnou úlohou portálu je (najmä podľa charakteru životnej situácie, v ktorej sa práve nachádza) nasmerovať používateľa na využitie konkrétnej elektronickej služby verejnej správy s využitím relevantných informačných zdrojov.
 
1. Čo potrebujete aby ste mohli využiť elektronické služby na portáli slovensko.sk?
 - občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta)
 - nainštalovanú aplikáciu eID klient
 - vykonať registráciu na ÚPVS
 Čo potrebujete aby ste mohli využiť elektronické služby na portáli slovensko.sk?; občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta);  nainštalovanú aplikáciu eID klient
 
2. Postup ako vybaviť agendu elektronicky
 
Prejdite na stránku ÚPVS - slovensko.sk a prihláste sa do systému
 
Prihlásenie do systému 
 
 
  Systém ÚPVS bude po Vás požadovať:
  - pripojenie čítačky
  - vloženie eID-karty
  
Systém ÚPVS bude po Vás požadovať: - pripojenie čítačky
 
Systém ÚPVS bude po Vás požadovať:  - vloženie eID-karty
 
- pred samotným overením identity vás aplikácia požiada o zadanie vášho bezpečnostného osobného
    kódu, čím umožníte serveru nadviazať komunikáciu s čipom vašej eID karty.
 
Systém ÚPVS bude po Vás požadovať: - bezpečnostný osobný šesť miestny kód (BOK)
 
Priebeh overenia identity
 
Výber subjektu na prihlácenie
 
Po úspešnom overení vašej identity poskytovateľom služby sa okno aplikácie eID klient automaticky zavrie a váš prehliadač bude automaticky presmerovaný na Vami požadovanú elektronickú službu.
 
Po prihlásení do systému ÚPVS kliknite na ikonu LOKÁTOR SLUŽIEB
 
Lokátor služieb 
 
V lokátore služieb vypíšte názov orgánu verejnej moci - MESTO RAJEC a kliknite na ikonu VYHĽADAŤ.
V nasledujúcom kroku v sekcii Mesto Rajec kliknite na ikonu SLUŽBA
 
V lokátore služieb vypíšte názov orgánu verejnej moci - MESTO RAJEC a kliknite na ikonu VYHĽADAŤ

. V nasledujúcom kroku v sekcii Mesto Rajec kliknite na ikonu SLUŽBA
 
 
Zobrazí sa Vám príslušný elektronický formulár, ktorý vyplníte.
 
Zobrazí sa Vám príslušný elektronický formulár, ktorý vyplníte.
 
 
Po vyplnení formulára môžete nahrať prílohy (ak je to potrebné). Formulár je možné podpísať elektronickým podpisom prostredníctvom aplikácie D.Signer.
  Po vyplnení formulára môžete nahrať prílohy (ak je to potrebné). Formulár je možné podpísať elektronickým podpisom prostredníctvom aplikácie D.Signer.
 
Služba všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom. Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci.
 
Po odoslaní dokumentu sa zobrazí Vaša elektronická schránka
Vaše podanie sa nachádza medzi odoslanými správami. Do doručenej pošty obdržíte dve správy:
- potvrdenie o prijatí Vášho podania v systéme ÚPVS, čo je obdoba potvrdenia pri odosielaní listu na pošte
  (podací lístok)
– potvrdenie, že správa bola doručená do schránky Mesta Rajec.
 
Odpoveď Vám samospráva môže odoslať priamo do Vašej schránky. Aby ste nemuseli schránku kontrolovať každý deň, odporúčame Vám nastaviť si notifikáciu o prijatí novej správy.
 
Po odoslaní dokumentu sa zobrazí Vaša elektronická schránka
 
Vaše podanie sa nachádza medzi odoslanými správami. Do doručenej pošty obdržíte dve správy: potvrdenie o prijatí Vášho podania v systéme ÚPVS - obdoba potvrdenia pri odosielaní listu na pošte podací lístok, že správa bola doručená do schránky Mesta Rajec Odpoveď Vám samospráva môže odoslať priamo do Vašej schránky. Aby ste nemuseli schránku kontrolovať každý deň, odporúčame Vám nastaviť si notifikáciu o prijatí novej správy.
 
 
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa