Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie  IV. štvrťrok 2014
Identifikácia úspešného uchádzača
Hodnota zákazky
bez DPH
Predmet zákazky
IČO Názov
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 40926,08  
Nedoplatok -el. energia-VO,Klub dôchodcov,trhov.,Kult. dom,parkov. autom., dielne -1.1.-31.12.2014
36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 1609,50  
Vývoz odpadu - obyvatelia - 12/2014
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 3242,60  
Vodné, stočné, zrážky - byt. dom Lúčna,byt. dom 1.mája, byt. dom S.Chalupku 1088, MŠ a ŠJ Obrancov mieru - 27.9.-31.12.2014
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1098,15  
Vodné, stočné, zrážky - MŠ a ŠJ Mudrochova, byt. dom A.Škrábika, cintoríny, trhovisko, Radnica, Klub dôchodcov - 21.6.-31.12.2014
36401994 SAND SK, s.r.o. 276.660,05 
Inžinierske siete - bytový dom Medika
36381250 VITAL a.s. 1915,33  
Kancelársky nábytok - správne odd.
45336580 EL-MA, s.r.o. 2212,26  
Rekonštrukcia VO - ul. Orgovánova
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 2214,40  
Stravné lístky - 692 ks - 12/2014
45412090 DAMATA s.r.o. 2560,77  
Búracie práce - garáž pri Poliklinike
44195591 Z+M servis, spol. s r.o. 4550,00  
Tlačiareň KyoCera TASKalfa
36009504 KC Multiplast s.r.o. 1297,40  
Údržba -ovládania na sklopných oknách - Kultúrny dom
31682731 VILLA PRO s.r.o. 2113,00  
Upgrade parkovacieho automatu PA 100
42058414 Ing. Marcel Tichý 2870,00  
Vypracovanie projektovej dokumentácie  dopravného značenia na prieťahu cesty I/64
36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 1078,84  
Vývoz odpadu - obyvatelia - 11/2014
36361585 Nelson Services s.r.o. 4000,00  
Rozšírenie kamerového systému v meste
36780863 ELPA   ALARM,  s.r.o. 1635,00  
Rozšírenie kamerového systému v meste
36381250 VITAL a.s. 1149,19  
Kancelársky nábytok - správne oddelenie
36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 1000,00  
Zvonové kontajnery na separovaný zber - 10 ks
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 4677,33  
Uloženie a zneškodnenie odpadu - 11/2014
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2317,44  
Teplo, TÚV, SÚV -  bytový dom Lúčna - 11/2014
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1481,08  
Teplo, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 11/2014
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3050,84  
El. energia-VO,Klub dôchodcov,trhov.,Kult. dom,parkov. autom., dielne -12/2014
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 6106,67  
El.energia - MsÚ a Radnica - 12/2014
35815256 Slovenský plynárensky  priemysel, a.s. 5788,33  
Plyn - 1.12.- 31.12.2014
45336580 EL-MA, s.r.o. 2099,86  
Modernizácia a obnova verejného osvetlenia - ul. Fullova
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 3849,00  
Stravné lístky - 11/2014
36423092 RICHARD KOHLER s.r.o. 1500,00  
Tlač kalendárov
36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 1358,04 Vývoz odpadu - obyvatelia - 10/2014
37430599 ZÁŇ JOZEF  /VODO-ÚK-PLYN/ 2377,43  
Výmena termoventilov a osadenie nových spiatočkových ventilov vrátane zhotovenia nových prípojok v bytoch v bytovom dome s.č. 430 na ul. 1. mája
14047608 Mosný Igor, akad.soch. 3290,00  
Zhotovenie pamätného pylónu -  " Pocta Vladimírovi Kompánkovi" 
44889780 Educaplay s.r.o.  2356,00  
Sklápateľné postieľky  - 68 ks - MŠ Obrancov mieru 
5740000175 ODLEWNICTWO - Wieslaw Kulej 6337,95  
Reprezentačné - zhotovenie 30ks medailí
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 6573,18  
Uloženie a zneškodnenie odpadu - 10/2014
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3050,84  
El. energia-VO,Klub dôchodcov,trhov.,Kult. dom,parkov. autom., dielne -11/2014
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3955,00  
El.energia - MsÚ a Radnica - 11/2014
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2087,75  
Teplo, TÚV, SÚV -  bytový dom Lúčna - 10/2014
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1364,38  
Teplo, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 10/2014
35815256 Slovenský plynárensky  priemysel, a.s. 5082,51  
Plyn - 1.11.- 30.11.2014
44979258 STAVMO J+M, s.r.o. 4465,00  
Asfaltovanie miestnych komunikácií a chodníkov   po rozkopoch  
30224802 DEXTRADE Žilina s.r.o. 6165,00  
Detské ihrisko - kolotoče a zostava
36374911 STAVOMET spol. s r.o. 2501,23  
Chodník - Ul. Hollého - aut. zástavka
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 3000,00  
Stravné lístky - 10/2014
36428434 KL AUTO, s.r.o. 1092,05  
Servis služobného vozidla - Škoda Octavia
36374784 IPECON s.r.o. 4130,00  
Zhotovenie  prípojky TV  s cirkuláciou pre MŠ Mudrochova
45336580 EL-MA, s.r.o. 4221,50  
Modernizácia verej. osvetlenia - ul. Javorová
36374911 STAVOMET spol. s r.o. 2497,22  
Rekonštrukcia schodiska na cintoríne
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1297,81  
Vodné, stočné a zrážkové vody - Lúčna -  30.6.2014 - 30.9.2014
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3810,00  
El.energia - MsÚ a Radnica - 10/2014
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3050,84  
El. energia-VO,Klub dôchodcov,trhov,Kult. dom,parkov. autom., dielne -10/2014
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1528,66  
Teplo, TÚV, SÚV -  bytový dom Lúčna - 9/2014
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1032,28  
Teplo, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 9/2014
34128344 CESTY NITRA, a.s. 29482,81  
Rekonštrukcia cesty - ul. Bielisko
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 4108,24  
Uloženie a zneškodnenie odpadu - 9/2014
35815256 Slovenský plynárensky  priemysel, a.s. 3519,16  
Plyn - 1.10.- 31.10.2014
37907450 ŽIVOT Spoločenstvo vlastníkov budovy č.200. 1098,09  
Fond prevádzky a fond údržby a opráv - 4.Q 2014
       
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa