č. 1/2015
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
 
Jubilanti – január 2015Spoločenská rubrika
  65 rokov Mária Kardošová
               Bohuslav Gelatka
               František Mazák
               Ladislav Špánik
               Miroslav Rybárik
  70 rokov Ing. Vojtech Vician
               Anna Žideková
               Mgr. Alojzia Krňanová
  75 rokov Emília Vanáková
               Pavlína Dudíková
  82 rokov Božena Hajstrová
               Oľaga Bitušíková
  87 rokov Anna Miškovská
               Antónia Ďurčanská
  89 rokov Emília Paulíniová
  91 rokov Mária Fusková
  92 rokov Mária Slaboňová
                               Srdečne blahoželáme!
 
Narodila sa v decembri     Nataša Špániková
                              
 
Opustili nás  Jozef Rybárik 1956 - 12.12.2014
                    Štefan Smieško 1934 - 29.12.2014
                    Ján Bohdal 1924 - 30.12.2014
                   
Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa