č. 1/2015
STRETNUTIE PRI VIANOČNOM STROMČEKU
 
    Posledné tohtoročné stretnutie seniorov Klubu dôchodcov – denné centrum Posedenie pri stromčeku sa uskutočnilo 10. decembra 2014. Tak ako vždy aj tentokrát sa zišli v hojnom počte.
    Po krátkom otvorení stretnutia predsedom klubu, povedala niekoľko povzbudivých slov k adventu p. Anna Mikolková. Nasledovalo premietanie diafilmov z uskutočnených akcií, ktoré pripravil p. Pavol Rýpal. V priestoroch klubu bol postavený i Betlehem, ktorého autorom je náš senior p. Milan Mandák. Seniori si toto dielo s uznaním poprezerali. Po malom občerstvení a živej besede si prítomní seniori pri rozsvietenom vianočnom stromčeku zaspievali niekoľko vianočných piesní.
   Nasledovalo záverečné poďakovanie predsedu p. Štefana Pechu všetkým, ktorí prispievali k dobrej činnosti klubu počas roka. Zvlášť poďakoval hudobnej skupine Kvanto, ktorá bavila našich členov na jednotlivých akciách, p. Rýpalovi poďakoval za fotografovanie a zhotovenie diafilmov, ďalej poďakoval kronikárke Anne Mikolkovej za pekné vedenie kroniky, veľké poďakovanie patrí i výboru organizácie, hlavne jeho členom za obsluhu a zabezpečenie jednotlivých stretnutí.
    Na záver ešte všetkým poprial veselé a pokojné vianočné sviatky a šťastný nový rok, a vyslovil želanie, aby sa všetci členovia takto v zdraví opäť stretli.
                                                                              Š. Pecho, predseda Klubu dôchodcov – denné centrum
                                                                                                                                       2x foto: P. Rýpal
Posledné tohtoročné stretnutie seniorov Klubu dôchodcov – denné centrum Posedenie pri stromčeku sa uskutočnilo 10. decembra 2014. Tak ako vždy aj tentokrát sa zišli v hojnom počte.
Posledné tohtoročné stretnutie seniorov Klubu dôchodcov – denné centrum Posedenie pri stromčeku sa uskutočnilo 10. decembra 2014. Tak ako vždy aj tentokrát sa zišli v hojnom počte.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa