Kampaň - Červené stužky

č. 1/2015
KAMPAŇ ČERVENÉ STUŽKY
 
Kampaň Červené stužky - Červené stužky sú nielen symbolom, ale aj názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS. Kampaň sa uskutočňuje pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.    Naša škola (Základná škola na Lipovej ul.) sa v mesiaci november zapojila do kampane Červené stužky.
  Červené stužky sú nielen symbolom, ale aj názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS. Kampaň sa uskutočňuje pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.
   AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Ľudia si pripínajú červenú stužku, aby vyjadrili podporu a solidaritu s ľuďmi postihnutými vírusom HIV a chorobou AIDS.
  Aj my sme chceli týchto ľudí podporiť, hlavne choré deti, ktoré zomierajú v hrozných bolestiach na túto nevyliečiteľnú chorobu. Červené stužky sme nosili od 24. novembra až do 1. decembra, ktorý je Svetovým dňom boja proti AIDS. Okrem toho sme pre žiakov zorganizovali prednášky a besedy s medikmi z Lekárskej fakulty v Martine na tému – HIV, AIDS, drogy a fajčenie. Aktivita sa stretla s veľkým ohlasom a verím, že sa stane tradíciou na našej škole aj do budúcnosti.
                                                                  Mgr. Jana Lukaniaková a
             Ing. Katarína Jasenovcová, ZŠ Lipová Rajec; 3x foto: archív ZŠ
 
 
 
Kampaň Červené stužky - Červené stužky sú nielen symbolom, ale aj názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS. Kampaň sa uskutočňuje pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.
Kampaň Červené stužky - Červené stužky sú nielen symbolom, ale aj názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS. Kampaň sa uskutočňuje pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa