č. 1/2015
MESTO OPÄŤ OCENILO DARCOV KRVI
 
    V predvianočnom čase, 11. decembra 2014, sa o 16. hodine uskutočnilo stretnutie primátora mesta Rajec s bezpríspevkovými darcami krvi, ktorí obdržali zlatú, striebornú a bronzovú plaketu.
    Slávnostný obrad s kultúrnym programom sa konal v obradnej sieni Radnice v Rajci. Pri tejto príležitosti sa primátor mesta Ing. Ján Rybárik darcom prihovoril a odovzdal im finančnú odmenu. Predsedníčka Základnej organizácie Slovenského červeného kríža v Rajci p. Júlia Juhászová darcom poďakovala a odovzdala im kvietok. Mestský úrad pripravil pre dvadsaťjeden darcov malé pohostenie.
   Vzácnym ocenením pre darcu je:
  zlatá plaketa, ktorú za 40 odberov získali: Marián Pekara a Ing. Mária Straňanková,
  striebornou plaketou za 20 odberov boli ocenení: Bc. Jaroslav Cep, Marián Dubravka, Jozef Forbak,
  Jozef Husár, Martin Krajči, Eva Pekárová, Ladislav Vanák.
  bronzové plakety za 10 odberov získali: Patrícia Dratnalová, Marek Dubec, Pavol Biely, Mgr. Peter Hanus,
  Martin Halko, Jozef Kašjak, Bc. Ľubomír Kypus, Róbert Paulini, Alena Pekarová, Jana Prieložná,
  Bc. Katarína Smiešková, Ing. Martin Židek.
                                                                                           Júlia Juhászová, predsedníčka ZO SZČ v Rajci
V predvianočnom čase, 11. decembra 2014, sa o 16. hodine uskutočnilo stretnutie primátora mesta Rajec s bezpríspevkovými darcami krvi, ktorí obdržali zlatú, striebornú a bronzovú plaketu.V predvianočnom čase, 11. decembra 2014, sa o 16. hodine uskutočnilo stretnutie primátora mesta Rajec s bezpríspevkovými darcami krvi, ktorí obdržali zlatú, striebornú a bronzovú plaketu.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa