č. 1/2015
TRADIČNÁ VIANOČNÁ KAPUSTNICA A VIANOČNÝ PUNČ
 
     Vianočné obdobie je časom pokoja, lásky a obdarovania. Je to obdobie, kedy sa snažíme viac myslieť na druhých a zaujímame sa o nich.
     Poslanci mestského zastupiteľstva v Rajci tak, ako aj v predošlých rokoch v spolupráci s Penziónom Dubová uskutočnili 19. decembra 2014 dobročinnú akciu spojenú s podávaním tradičnej kapustnice a vianočného punču. Cieľom tejto akcie bolo spríjemniť piatkové popoludnie obyvateľom a návštevníkom mesta, ktorí si prišli na námestie pozrieť predstavenie Živého betlehema a zároveň pomôcť dobrej veci. Výťažok z tejto dobročinnej akcie bol v roku 2011 použitý na vylepšenie vybavenia Domova vďaky, v roku 2012 bol zakúpený televízor pre klub dôchodcov, v roku 2013 sme vďaka tejto akcií zabezpečili bezpečnostné vesty pre deti materských škôl.
   Výťažok z tejto peknej a už aj tradičnej akcie predstavoval v roku 2014 čiastku 600 eur. Tento, doteraz najvyšší výťažok, bude použitý na vylepšenie stravovania v materských škôlkach v Rajci.
   Poslanci mestského zastupiteľstva ďakujú majiteľom Penziónu Dubová, ktorí priestorovo a materiálne zabezpečili túto akciu a aj tradičným kuchárom Mariánovi a Gustovi za uvarenie znamenitej a chutnej kapustnice.
    Veľká vďaka všetkým, ktorí prišli a svojím príspevkom pomohli podporiť túto dobrú a vydarenú akciu, v ktorej chceme pokračovať aj naďalej.
                                                                                                                                 Poslanci MZ v Rajci
                                                                                                                                            3x foto: Šzá
Poslanci mestského zastupiteľstva v Rajci tak, ako aj v predošlých rokoch v spolupráci s Penziónom Dubová uskutočnili 19. decembra 2014 dobročinnú akciu spojenú s podávaním tradičnej kapustnice a vianočného punču.
Poslanci mestského zastupiteľstva v Rajci tak, ako aj v predošlých rokoch v spolupráci s Penziónom Dubová uskutočnili 19. decembra 2014 dobročinnú akciu spojenú s podávaním tradičnej kapustnice a vianočného punču.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa