č. 1/2015
AKTUALITY Z MESTA
 
Na otázky odpovedá Ing. Ján Rybárik, primátor mestaIng. Ján Rybárik, primátor mesta
 
Už takmer rok informujeme čitateľov o rekonštrukcii bývalej Mediky na nájomné byty. Už je stavba dokončená?
    Rekonštrukcia Mediky je dokončená a budova je už aj skolaudovaná. Členovia komisie určenej na prideľovanie bytov odporučili záujemcov o byt, ktorým sa byty pridelia. Všetkým potencionálnym nájomcom mestských nájomných bytov zaslal mestský úrad list, v ktorom im oznamujeme, že im bude byt pridelený. Uvidíme, či všetci, ktorí mali záujem o byt a byt im bol pridelený, sa do bytov aj nasťahujú.
    Koncom januára ľuďom odovzdáme kľúče od bytov a mali by sa postupne začať sťahovať do nových mestských nájomných bytov.
   V januári nás čaká ešte ukončenie všetkých „papierových záležitostí“ so Štátnym fondom rozvoja bývania, s Okresným úradom Žilina, s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a mali by sme podpísať aj kúpnopredajnú zmluvu s vlastníkom budovy. S doterajším investorom môžeme podpísať zmluvu až vtedy, keď bude mať budovu zapísanú na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností.
 
V jeseni sme čitateľov informovali o tom, že v areáli bývalého Rezbára na Fučíkovej ulici by mala vzniknúť výrobňa mliečnych výrobkov. Kedy sa začne s výrobou?
    Na stavebné oddelenie mestského úradu prišiel projektant rekonštrukcie prerokovať možné stavebné úpravy v danom areáli na Fučíkovej ulici. Predpokladám, že následne investor tohto zámeru vykoná úpravy budovy tak, aby sa tu mohlo začať s výrobou mliečnych výrobkov. Myslím si, že niekedy na jar sa začne s výrobou v tejto prevádzke.
 
V minulom roku sme častokrát informovali čitateľov aj o výstavbe novej fabriky na výrobu interiérových plastových súčastí do automobilov – Korea Fuel-Tech Slovakia (KFTS). Od januára sa malo začať s výrobou. Stalo sa tak?
    Podľa mojich informácií KFTS začína s výrobou v januári tak, ako to bolo avizované. Predpokladám, že koncom januára nabehne výroba na skúšobnú prevádzku a od konca januára by mali začať vyrábať už na dve pracovné zmeny.
 
Začal sa nový rok 2015. Čo zaželáte obyvateľom do nového roka?
     Všetkým obyvateľom nášho mesta by som chcel do nového roka 2015 zaželať všetko dobré, veľa zdravia, šťastia, vzájomného porozumenia a úcty. Prial by som si, aby sme jeden na druhom nehľadali iba chyby, ale aby sme hľadali cestu k sebe, navzájom si odpúšťali, aby nám bolo lepšie a netrápili sme sa zbytočne problémami iných.
                                                                                                                          Za rozhovor ďakuje Šzá
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa