č. 12/2014
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
 
Jubilanti – december 2014Spoločenská rubrika
  65 rokov Milan Rýpal
               Božena Kudlaňáková
  70 rokov Ing. Jozef Rajčan
               Anna Ivanková
  75 rokov Ing. Juraj Surový
  83 rokov Mária Hulínová
  84 rokov Mária Hulínová
  86 rokov Božena Višňovská
  88 rokov Antónia Uhláriková
  90 rokov Anna Daniková
                Júlia Gardianová
                Anna Slotová
  93 rokov Albína Počiatková
  95 rokov  Jozefína Babjaková
 100 rokov Anna Vráblová
                               Srdečne blahoželáme!
 
Narodili sa v októbri Adam Mišičák
                                Timotej Pažický
 
Opustili nás  Ing. Vladimír Antol 1957 - 3.11.2014
                    Mária Kosperová 1924 - 17.11.2014
                    Oľga Škrábiková 1952 - 18.11.2014
                    Antónia Kašjaková 1934 - 25.11.2014
 
Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa