č. 12/2014
UŽ 55 ROKOV ROBÍME V RAJCI KULTÚRU
 
Naša Základná umelecká škola v Rajci v tomto školskom roku oslavuje 55. výročie svojho založenia. Je to zvláštny dátum. Nie je okrúhly, ale je magický. V numerológii číslo 5 znamená vášeň, vôľu, citovú hĺbku, kontakt s ľuďmi. Toto sú všetko atribúty, ktoré našej škole v žiadnom prípade nechýbajú a má ich plnú náruč.
Vášeň – s vášňou sa staráme o umelecký rast detí a mladých ľudí z Rajca a Rajeckej doliny.
Vôľa – bez vôle našich predchodcov a nás, by sme tu dnes neboli a nevybudovali by sme túto úspešnú školu a nepripravovali rad krásnych koncertov a umeleckých aktivít a podujatí.
Citová hĺbka – viete si predstaviť umenie bez citu a emócií? To sa nedá. Tak ako to v kuchyni nejde bez soli a v živote bez lásky, tak to nejde v umení bez citu.
Kontakt s ľuďmi – každodenne sa tu v priestoroch školy stretávame a usmievame sa na seba. Rodičia, žiaci, učitelia, starí rodičia. Jednoducho sa kontaktujeme. Sme ľudia, a to je najdôležitejšie.
Musíme sa vrátiť ku koreňom, k hodnotám, ktoré vyznávali naši predkovia a naši rodičia.
Ak neukážeme našim deťom cit a lásku, sme tu zbytočne. Toto je hlavná úloha UMENIA. Preto sme tu, preto sme UMELECKÁ ŠKOLA.
Zakladatelia našej školy obetavo začínali s pár žiakmi a my dnes umelecky vzdelávame viac ako 500 detí a mladých ľudí. Myslím, že môžeme hrdo niesť túto pochodeň ďalej do ďalších rokov.
Bez pomoci a podpory všetkých pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy a rodičov by sme sa určite nezaobišli. Vám všetkým patrí moja vďaka. Vďaka a spomienky patria aj tým, ktorí pracovali a viedli túto školu a aj tým, ktorí už nie sú medzi nami.
Ďakujem za dlhoročnú podporu nášmu zriaďovateľovi Mestu Rajec pod vedením pána primátora Ing. Jána Rybárika a celému mestskému zastupiteľstvu, ktorých podporu sme vždy mali, máme a verím, že aj budeme mať.
Zaželajme našej škole veľa ďalších úspešných rokov, dobrých pedagógov a prevádzkových zamestnancov a hlavne spokojných žiakov a rodičov.
Dovoľte mi zároveň vás srdečne pozvať na náš tradičný Vianočný koncert v chráme sv. Ladislava v Rajci, ktorý sa uskutoční v pondelok 15.12.2014 o 16.00 hod.
                                                                                                 PaedDr. Marián Remenius, riaditeľ ZUŠ Rajec
                                                                                                 foto: archív ZUŠ
Už 55 rokov robíme kultúru v RajciUž 55 rokov robíme kultúru v Rajci
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa