č. 12/2014
RAJECKÁ STONOŽKA
 
Rajecká StonožkaMaterské centrum RAJECKÁ STONOŽKA bolo vytvorené na základe podnetov mamičiek, ktoré chceli mať možnosť stretávať sa a tráviť zmysluplne svoj voľný čas spolu s deťmi. Preto som oslovila vedenie mesta Rajec a Mestského kultúrneho strediska Rajec. Moju iniciatívu privítali a boli mi veľmi nápomocní. Dokonca celú prípravu, propagáciu, až po prvé stretnutie zastrešovalo Mestské kultúrne stredisko Rajec z dôvodu, že v čase príprav ešte OZ Stonožka nemalo všetky potrebné doklady.
Spoločnými silami sme zrealizovali a začali prevádzku materského centra, ktoré už naplno pracuje a na činnosť mu vedenie mesta poskytlo aj vlastné priestory. Vytvorili sme si príjemné a atraktívne prostredie pre deti a mamičky. S deťmi cvičíme na základe vytvárania podnetov, aby sa správne vyvíjali a rozvíjali v pohybovom, sociálnom, ale aj v duševnom vývoji. Deti majú u nás možnosť sa realizovať pod dozorom školeného lektora a s pomocou rodiča.
Materské centrum RAJECKÁ STONOŽKA nájdete v Kultúrnom dome v Rajci, na prízemí, v priestoroch malej klubovne, každý utorok, stredu a štvrtok od 9.00 hod.
Milé mamičky, pozývame vás navštíviť nás a pridať sa k nám! Netreba mať obavy alebo sa báť! Privítame každého, kto má záujem!
                                                                             Katarína Biela, OZ Stonožka
                                                                             Tel. č.: 0907 815 419; e-mail: katarinabiela856@gmail.com 
                                                                             foto: K. Biela
Rajecká StonožkaRajecká Stonožka
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa