č. 12/2014
MIKULÁŠ U SENIOROV
 
Mikuláš u seniorovSeniori denného centra už tradične organizujú ukončenie cirkevného roku – pred adventom, spoločným posedením. Tak tomu bolo i 26. novembra, kedy sa naplnila spoločenská miestnosť denného centra seniormi.
Predseda privítal prítomných členov ako i zástupcu mestského úradu, primátora Ing. Jána Rybárika. Zablahoželal mu k jeho zvoleniu pre nové funkčné obdobie a požiadal, aby dobrá spolupráca z minulosti pokračovala i v ďalšom období. Podobne vystúpil aj pán primátor, ktorý poďakoval seniorom za ich dôveru pri voľbách a zablahoželal všetkým šťastné a veselé prežitie prichádzajúcich vianočných sviatkov.
 
V ďalšom priebehu posedenia boli členovia oboznámení o posledných akciách, ako Úcta k starším a účasť na Seniorských hrách v Domove vďaky, kde príkladne plnili stanovené úlohy. Nasledovalo blahoželanie jubilantom a oslávencom s menami Emília, Katarína, Milan a slávnostný prípitok. Dobré občerstvenie pripravili jedáleň Rajka a cukráreň Júlia, za čo im veľmi pekne ďakujeme, potom už pokračovalo spoločenské posedenie. O veselú náladu sa postarala hudobná skupina Kvanto, ktorá roztancovala seniorov.
Prekvapenie nastalo, keď medzi seniorov zavítal sv. Mikuláš. Seniori si spoločne zaspievali, podebatovali a každý dostal pekný darček. Predseda poďakoval Mikulášovi za peknú nádielku. Po jeho odchode pokračovala veselá zábava a rozprava, kde seniori spomínali na minulosť a svoje zážitky.
                                                                                                        Š. Pecho, predseda
                                                                                                        Klubu dôchodcov – denné centrum Rajec
                                                                                                        foto: P. Rýpal
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa