č. 12/2014
AKTUALITY Z MESTA
 
Na otázky odpovedá Ing. Ján Rybárik, primátor mestaIng. Ján Rybárik, primátor mesta
 
POST PRIMÁTORA OBHÁJIL ING. JÁN RYBÁRIK
 
Obyvatelia Rajca Vám už po šiestykrát prejavili dôveru a opäť Vás zvolili za primátora Rajca. Post ste obhájili s veľkým náskokom.
Aké sú Vaše pocity?
 
V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým ľuďom, ktorí si uvedomili vážnosť komunálnej politiky a komunálnych volieb a chcel by som sa im poďakovať zato, že prišli k volebným urnám. Ďalej by som chcel poďakovať všetkým tým, ktorí ma podporili vo voľbách a odovzdali mi svoj hlas, ich dôveru si veľmi vážim a budem sa snažiť, aby som ich dôveru nesklamal. Chcem, aby naše mesto napredovalo aj naďalej minimálne tak, ako tomu bolo doteraz. Chcel by som spoločne s poslancami, ktorí boli zvolení do nového mestského zastupiteľstva, predkladať také projekty a návrhy, ktoré budú naše mesto posúvať dopredu, zveľaďovať ho, robiť ho atraktívnym, aby život v našom meste bol stále lepší a zaujímavejší.
 
Zvolili sa aj noví poslanci do mestského zastupiteľstva, kedy sa uskutoční ustanovujúce zasadnutie?
Nové mestské zastupiteľstvo bude mať slávnostné zasadnutie 15. decembra 2014 v rajeckej radnici.
Programom slávnostného zasadnutia bude zloženia sľubov, vytvorenie mestskej rady a zloženie komisií, ktoré pôsobia pri mestskom zastupiteľstve. Následne sa dohodneme, kedy sa uskutoční prvé pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom schválime, ako často sa budeme stretávať a určíme predbežné termíny riadnych zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Predpokladám, že na týchto pracovných rokovaniach už poslanci predložia aj nejaké svoje návrhy, s ktorými išli na kandidátku, a ktoré by chceli realizovať v rámci svojho volebného obvodu a svojho volebného obdobia.
 
Vo svojom volebnom programe ste predstavili čo chcete v meste za ďalšie štyri roky vykonať. Chystáte ešte nejaké ďalšie prekvapenie pre Rajčanov?
V prvom rade by som sa chcel sústrediť na splnenie čo najväčšej časti nášho volebného programu. Veľmi veľa však bude záležať aj od novozvolených poslancov, či budú ochotní podporiť tieto aktivity a samozrejme, tiež od dostatku finančných prostriedkov.
 
Už niekoľko rokov vo vianočnom období varia poslanci MZ vianočnú kapustnicu, výťažkom z ktorej podporujú rôzne aktivity v meste. Uskutoční sa aj v tomto roku?
Áno, aj v tomto roku poslanci organizujú podujatie Vianočná kapustnica a vianočný punč, ktoré sa uskutoční v piatok 19. decembra, v deň keď bude aj Živý Betlehem. Všetci sú srdečne vítaní! Výťažok z tejto dobrovoľnej zbierky bude použitý ako príspevok na kúpu konvektomatu pre obe naše materské školy.
V minulom čísle Rajčana sme informovali o tom, že naše škôlky sa zapojili do súťaže Obnov si jedáleň alebo kuchyňu, v ktorej sa im podarilo získať časť finančných prostriedkov. S poslancami mestského zastupiteľstva sme sa dohodli, že materským školám prispejeme na zakúpenie konvektomatov výťažkom z tohto dobročinného podujatia .
Blížia sa vianočné sviatky, čo zaželáte občanom nášho mesta?
Všetkým občanom nášho mesta by som chcel poďakovať za ochotu spolupracovať s mestom. Chcel by som im popriať k vianočným sviatkom všetko najlepšie, veľa zdravia, božského požehnania, aby vianočné sviatky prežili v kruhu svojich najbližších. A do nového roka by som im chcel popriať, veľa zdravia, lásky, vzájomného porozumenia, pozitívnej energie a pozitívneho myslenia.
                                                                                                              Za rozhovor ďakuje Šzá
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa