Zoznam poslancov MsZ pre volebné obdobie 2010 - 2014

Volebný obvod č. 1
Mgr. Róbert Augustín
člen komisie pre školstvo, kultúru a šport,
člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci,
člen komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta
Mgr. Vladimír Baďura              vladobadura@azet.sk
člen komisie pre výstavbu a životného prostredia,
člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci,
člen komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta
Mgr. Peter Hanus                     peter.hanus@rajec.sk
člen mestskej rady,
predseda sociálno-zdravotnej komisie,
člen komisie pre školstvo, kultúru a šport
Mgr. Michal Šupka                   papek74@post.sk
člen mestskej rady,
predseda komisie pre školstvo, kultúru a šport
 
 
Volebný obvod č. 2
Ing. Peter Pekara                     pekarapeter@gmail.com
člen komisie pre výstavbu a životného prostredia
člen komisie na ochranu verejného poriadku
člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci
člen komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta
Jaroslav Smieško
poslanec mestského zastupiteľstva od 09.06.2011
člen komisie pre výstavbu a životného prostredia
PaedDr. Marta Stehlíková - zánik mandátu
RNDr. Ladislav Židek  - zánik mandátu
 
 
Volebný obvod č. 3
Ing. Jozefa Blažeková              ilufam@zoznam.sk
člen mestskej rady,
predseda komisie pre výstavbu a životného prostredia
Ing. Gustáv Mucha                   gustav.mucha@minv.sk
člen mestskej rady,
predseda komisie na ochranu verejného poriadku,
člen finančnej komisie
Gabriel Špánik                         gspanik@mepura.sk
člen mestskej rady,
predseda finančnej komisie
 
 
Volebný obvod č. 4
Stanislav Albert
poslanec mestského zastupiteľstva od 08.02.2011
člen sociálno-zdravotnej komisie 
Mgr. Katarína Jakubesová        cernanskak@gmail.com
člen komisie na ochranu verejného poriadku,
člen sociálno-zdravotnej komisie,
člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci,
člen komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta
Mgr. Bohdan Jonek                   slovakmxbook@gmail.com
člen komisie na ochranu verejného poriadku,
člen finančnej komisie
Martin Matejka
člen komisie pre školstvo, kultúru a šport
MUDr. Ján Rybárik - zánik mandátu § 30 ods. 2, písm. j) - Štatút Mesta Rajec
 
 
Volebné obvody Mesta Rajec
Volebný obvod č.1
Lipová, Hollého(č.1-49), Javorová, Smreková, Ružová, Jabloňová, Orgovánová
Volebný obvod č.2
1.mája, Fučíkova, Hurbanova (č.1-4;6-11), Jánošíkova, Krivín, Moyzesova, Nádražná(č.25-37), Obrancov mieru, S.Chalupku, Záhradnícka
Volebný obvod č.3
Bystrická, Hollého(rod.domy č.60-116), Hurbanova(č. 5), Kmeťova, Kollárova, Komenského, Kostolná, M.R.Štefánika, Nádražná(č.1-23;38-60), Námestie A.Škrábika, Námestie SNP, Partizánska(č.1-10;134-143), Sládkovičova, Vojtová, Zakamenica, Šafárikova, Športová, Švermova, Lúčna, Bielisko, Hviezdoslavova, Štúrova
Volebný obvod č.4
Alexyho, Benkova, Frivaldského, Fullova, Haškova, Janka Kráľa, Jilemnického, Mudrochova, Nerudova, Partizánska(č.d.11-133;144), Plávkova, Pri Rajčanke, Slottova
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa