č. 11/2014
ÚCTA K ŠEDINÁM
Zostarnúť nie je umenie. Umenie je vedieť starobu znášať.
 
Úcta k šedinámV zmysle tejto myšlienky sme sa opäť stretli, aby sme si spoločne zaspomínali na prežité chvíle v kruhu svojich blízkych a oslávili Október – mesiac úcty k starším. Spoločne sme sa potešili z programu, ktorý nám pripravili deti z Materskej školy na ulici Obrancov mieru. Deti, ako vždy, boli úžasné, za čo im srdečne ďakujeme. Naše stretnutie prišiel pozdraviť aj primátor mesta Ing. Rybárik. Prihovoril sa našim členom, poďakoval im za ich obetavú prácu počas aktívneho života, ale predovšetkým, pre ich rodiny. Po dobrom obede a zákusku nám do tanca zahrala hudobná skupina pod vedením p. Ďurčanského a nič nebránilo tomu, aby sme si dobre zatancovali a ukázali, že tie naše nohy nás až tak veľmi nebolia. Po príjemne strávených chvíľach sme sa rozišli do svojich domovov tešiac sa na nové stretnutie. Význam stretávania sa seniorov umocnila aj akcia Stretnutie troch generácií, ktorú organizovala Mgr. L. Hodasová, riaditeľka Domova vďaky. Opäť sme si zasúťažili, zaspievali a príjemne strávili ďalší deň v kruhu priateľov. Záverom chceme vysloviť presvedčenie, že spoločne strávené chvíle nám obohacujú náš život, upevňujú priateľstvá a spríjemňujú nám jeseň života.
                                                                                                         R. Mikolková, Jednota dôchodcov Rajec
                                                                                                                                             Foto: P. Rýpal
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa