č. 11/2014
ÚCTA K STARŠÍM
 
Úcta k staršímKlub dôchodcov Denné centrum zorganizovalo 15. októbra stretnutie svojich členov a uskutočnilo slávnostnú schôdzu pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Stretnutie bolo obohatené pekným programom, ktorý pripravili deti z Materskej školy na Mudrochovej ulici pod vedením p. učiteliek Zuzky a Eriky. Z ďalším programom vystúpili žiaci zo Základnej školy na Lipovej ulici , ktorý uvádzala p. učiteľka Paulinyová.
Po kultúrnom programe predseda klubu Štefan Pecho privítal prítomného hosťa, primátora Ing. Jána Rybárika, ktorý sa prihovoril seniorom. Vyzdvihol ich odvedenú prácu a želal všetkým veľa zdravia a prežívanie pokojnej staroby. Ďalej hovoril o aktivitách mesta a realizácii plánovaných akcií. Už by sa malo začať s montážou lisov, ktoré sú dovezené v novom závode v priestoroch bývalých strojární. Vybraní zamestnanci majú ísť na zaučenie do Poľska a do konca marca 2015 by sa malo pracovať v 3 zmenách. Nasledovala živá diskusia, po ktorej sa podávalo občerstvenie. Ďalšia časť posedenia patrila hudobnej skupine Kvanto, ktorá hudbou a pesničkami uviedla seniorov do veselej nálady. Títo sa veľmi dobre bavili, niektorí si zatancovali i pospievali a vo večerných hodinách odchádzali domov po pekne strávenom stretnutí.
 
                                                                                            Štefan Pecho, Klub dôchodcov – denné centrum
                                                                                                                                          1x foto: P. Rýpal
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa