č. 11/2014
JESENNÁ ÚNAVA NÁM NEHROZÍ!
 
Zhora sa na nás cerí už len kostrbaté slnko, pomaly sa strácajú aj kopy farebného lístia, ktoré sa donedávna na nás sypali z každej strany a doteraz farebný svet začína hrať odtieňmi sivej. Áno, október sa do novembra rýchlo prehupol a za nami sú už aj jesenné prázdniny. Všetkým nám je jasné, že prvý štvrťrok je takmer za nami a my sa nestačíme čudovať, ako rýchlo tie týždne utiekli. Na našu „alma mater“ – ZŠ Lipovú však žiadna jesenná únava nepadla. Práve naopak, stihli sme toho naozaj veľa.
Exkurzia v Zlíne - Zámok LešnáV septembri sme naskočili na vlak školského roka 2014/2015 a ten hneď od samého začiatku nabral obrátky rýchlika, takmer až IC-čka. Už prvé dni septembra vyzerali tak, akoby sa predchádzajúci šk. rok ani nebol skončil. Jediné, čo signalizovalo ten nový – ďalší, boli každoročné papierovačky a za skorého rána sem tam plačúci prváčikovia, ktorí si zvykali na ich novú školu. A keď som napísala skorého, tak to tak skutočne je, lebo od tohto školského roku je náš školský klub detí otvorený už od 6. hodiny. Hneď na druhý deň sa to tam hemžilo malými školákmi. Nám sa počas ďalších dní prvého týždňa podarilo inštalovať výstavu projektov (projektovej činnosti) našich žiakov, ktorú ste si mali možnosť pozrieť v priestoroch radnice. Musím vyzdvihnúť nekonečnú kreativitu našich žiakov (častokrát aj ich rodičov), za čo im patrí naša vďaka a obdiv. Najmä ich zásluhou sa nám podarilo vytvoriť z prác a projektov minigalériu na 1. poschodí našej školy. Každý je v nej srdečne vítaný. Určite tu nájdete množstvo zaujímavých a jedinečných prác, či už ako 3D alebo 2D projekty. Zároveň ďakujeme Mestskému kultúrnemu stredisku Rajec za pomoc a umožnenie inštalácie tejto výstavy.
Jesenné mesiace už tradične patria aj poznávacím exkurziám, a tak sa každý ročník vybral niekam inam. Jedni zostali verní nášmu Slovensku, iní si to zamierili do okolitých krajín.
Piataci sa vybrali na neďaleký Budatínsky zámok a do Vychylovky. Šiestaci (VI.B/C) sa vybrali objavovať tajomstvá a poklady egyptského faraóna Tutanchamóna na výstave v Bratislave. Výbornú ZOO v Zlíne navštívili VI.A a VII.C, kde ich po oblasti Afrika sprevádzali odborní lektori. Žiaci počas celej exkurzie mali za úlohu vypracovávať pracovné listy. Zároveň mali možnosť nakŕmiť a pohladkať raje (pozn. aut.: pavilón rají je otvorený len od polovice septembra).
Život M.R. Štefánika a Ľ. Štúra spoznávali žiaci VII.A a VII.B. Navštívili Bradlo, Košariská a Uhrovec. Ôsmaci sa vybrali na dlhú cestu do „stredoeurópskeho Paríža“ – Budapešti. Navštívili tropikárium a oceanárium, ale najmä spoznali mnohé architektonické krásy tohto Paríža východu, ktoré ich skutočne očarili. Deviataci si to zamierili do ďalšej susednej krajiny – Poľska, konkrétne do Inwaldu, ktorý ponúka park miniatúr. A tak sa v priebehu jedného dňa prešli rôznymi krajinami sveta a ocitli sa pri charakteristických stavbách týchto krajín. Aj takto prostredníctvom zážitkov (zážitkové učenie) sa naši žiaci učia a spoznávajú stále niečo nové.
Počas týchto mesiacov sme sa už tradične zapojili do výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, ktorá bola v našom meste. Našimi výrobkami, výtvormi a kresbami sme sa podieľali na skrášlení výstavy a samozrejme, že sme si výstavu aj pozorne pozreli.
Podarilo sa nám zorganizovať dve nové akcie, ktoré veríme, že sa stanú každý rok pravidelnými. Začiatky oboch akcií spadajú ešte do júna predchádzajúceho šk. roka.
Počas jarných mesiacov ste mali možnosť počúvať vo Fun rádiu krátke príbehy, ktoré niesli posolstvo boja proti drogám s názvom – Ži svoj život bez drog, to je najväčšia zábava! Niektorí vedia, iní možno nie, že 26. jún je deň boja proti drogám a počas celého tohto dňa sa Fun rádio venovalo tejto problematike. Mali pozvaných hostí z portálu Slovensko bez drog. Mňa, ako koordinátora drogovej prevencie u nás na škole, veľmi zaujali, nakoľko je síce mnoho portálov venujúcich sa tejto problematike, ale mnohé z nich sú nečinné, resp. na maily nereagujú. Ďalším dôvodom je to, že mnohí – aj rodičia si myslia, že nás sa to netýka. Ale opak je pravdou! Viete ako trávia vaše deti piatkové a sobotné večery? Alebo skúste sa ísť pozrieť ráno pred vyučovaním poza obchodnú pasáž na námestí, zo zadnej strany Sládkovičovej ulice, popri rieke a všade nájdete decká s cigaretami v rukách. A tak som v júli začala komunikáciu s týmto občianskym združením. Združenie podporujú viaceré známe osobnosti napr. Martin Valihora, Rytmus a iní.
Výsledkom bolo zorganizovanie besedy s protidrogovou tematikou s názvom: PRAVDA O DROGÁCH pre žiakov 5. až 9. ročníka.
Pravda o drogách Beseda bola vedená interaktívnou formou a viedol ju lektor Mgr. Peter Remper. Žiaci mali možnosť aktívne sa zapájať a krédom bolo, že keď chceš niečo povedať – prihlás sa a ak máš svoj názor, tak ho povedz nahlas všetkým a nie len susedovi. Prednášky mali „drive“, lektor obrovský dar reči a nemal problém uzemniť aj najväčšieho frajera. Cieľom prednášok nebolo rozdelenie drog a informácia, čo spôsobujú, to žiaci vedia. Ale najmä to, ako pôsobia na psychiku a čo urobia s človekom a jeho osobnosťou, taktiež to, že si žiaci majú dávať pozor na ľudí, s ktorými sa stretávajú a či sú to skutoční priatelia. Chceli sme poukázať predovšetkým na to, že každý problém má riešenie, ale drogy ním určite nie sú. Žiaci a aj učitelia reagovali pozitívne (poniektorí sme absolvovali aj dve besedy), každý z nich dostal na konci prednášky brožúru venujúcu sa tejto problematike a zároveň zložil „Sľub protidrogového šerifa“. Naša spolupráca s touto organizáciou bude pokračovať a už teraz mám informácie o pripravovanom dokumentárnom filme, ktorý sa natáča a k dispozícii bude v budúcom šk. roku . My budeme robiť všetko pre to, aby sme ho k nám dostali a našim žiakom premietli. Jediné, čo nám zostáva je ešte napísať spätnú väzbu a tešiť sa na ďalšiu spoluprácu.
Čo sa druhej akcie týka... Bol predposledný týždeň minulého šk. roka a náš riaditeľ si dal nás – „jazykárky“ zavolať a predložil nám došlú ponuku, aby sme si ju naštudovali a zvážili. My sme sa toho hneď chytili a skontaktovali sme sa s angličtinárkami z vedľajšieho gymnázia. Tam v tom čase akurát prebiehal kurz angličtiny s „native speakerom“. Zoznámili nás s pánom Grahamom Lastom, ktorý robí takéto intenzívne kurzy. A tak sme rodičom domov poslali návratku so záväznom prihláškou na intenzívny jazykový kurz anglického jazyka s tým, že kurz bude prebiehať koncom októbra 2014.
Kurz anglického jazykaNakoniec sa nám podarilo zorganizovať dva úspešné kurzy. Jeden pre ôsmakov a druhý pre deviatakov. V kurze bolo cca 16 žiakov. Žiaci počas jedného týždňa absolvovali 30 hodín angličtiny (6 h/deň). Ako niektorí z nich poznamenali, prvé dni boli ťažké, ale to je normálne. Väčšina z nich mala blok rozprávať, ale postupne sa to zlepšovalo. Kurz bol zameraný predovšetkým na komunikáciu, na ktorú nám počas bežného vyučovania až tak veľa času nezostáva. Výborné bolo najmä to, že mali možnosť hovoriť s rodeným Angličanom, ktorý vie po slovensky len veľmi málo a zároveň je tiež učiteľom.
Mr. G(dží), ako ho volajú, mal pre nich pripravené rôzne aktivity. Žiaci si to doslova užívali o čom svedčí aj spätná väzba, ktorú nám napísali a ktorú si môžete pozrieť na web stránke našej školy. Mr. G. sám povedal, že si užil kopec zábavy a smiechu. Na konci týždňa každý zo žiakov dostal certifikát o absolvovaní kurzu so svojím menom. Prišiel 24. október a my sme sa s Grahamom rozlúčili so slovami, že o rok sa vidíme opäť. Veríme, že ohlasy žiakov na tento kurz presvedčia aj tých rodičov, ktorí boli skeptickí a budúci rok prihlásia aj oni svoje deti, aby si preverili, čo všetko už z angličtiny vedia.
Na našej škole prízvukujeme žiakom dôležitosť učenia sa cudzích jazykov a tomuto sme sa venovali aj počas Európskeho dňa cudzích jazykov – 26. septembra. Je dôležité, aby si uvedomili, že angličtina sa stáva lingua franca, čiže dorozumievací – kontaktný jazyk medzi ľuďmi, ktorí nemajú spoločný materinský jazyk. A keď zvládnu jeden jazyk, prečo nepokračovať ďalším? Posolstvom tohto dňa je podpora viacjazyčnosti, ale nechce ľudí vystrašiť, aby si mysleli, že sa musia naučiť jazyk na úrovni rodeného hovoriaceho, veď mnohí z nás neovládajú dokonale ani materinský jazyk. Cieľom je jednoducho dohovoriť sa, a to aby nám druhí porozumeli. Schopnosť komunikovať v inom jazyku nám umožňuje byť otvorení voči druhým ľuďom, ich kultúram a postojom. Zároveň je dôležité uvedomiť si, že jednojazyčnosť z nás robí závislých na jazykových schopnostiach a dobrej vôli iných.
Všetky informácie ako aj fotodokumentáciu nájdete na: www.mzsrajec.edu.sk .
 
                                                                                                                         Mgr. D. Tordová, ZŠ Lipová 2
                                                                                                                                         3x foto: archív ZŠ
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa