č. 11/2014
DEŇ ŠEDÍN A KVETÍN
 
Aj v tomto roku sme si spomenuli na našich starších spoluobčanov podujatím Deň šedín a kvetín, ktorým sme si spoločne s nimi pripomenuli ich sviatok. Sála kultúrneho domu patrila 21. októbra všetkým, ktorí sa v tomto roku dožili životného jubilea – 70, 75, 80 a viac rokov.
Po úvodných slovách Anny Tordovej, ktorá je poverená vedením Mestského kultúrneho strediska Rajec a krásnom speve žiačok ZUŠ v Rajci prišiel pozdraviť seniorov aj primátor mesta Ing. Ján Rybárik. Z jeho úst zazneli slová uznania a vďaky. Všetkým seniorom sa poďakoval za ich úsilie, ktorým z nášho mesta pomohli vybudovať rozvíjajúce sa mesto a poprial im, aby sa ešte dlho tešili z dobrého zdravia, zo svojich detí i vnúčat a zaslúžený odpočinok si užívali spokojne v kruhu svojich blízkych. Potom sa každému seniorovi osobne prihovoril a obdaroval ho kvetinou. Spoločnému stretnutiu sa veľmi potešili, veď pri zákusku a kávičke mohli spomínať a tešiť sa so vzájomnej spoločnosti. Prejaviť úctu, vďačnosť aj poďakovanie za roky lásky, starostlivosti a pochopenia všetkým jubilantom prišli žiaci a študenti zo Základnej školy na Lipovej ulici, Katolíckej spojenej školy a základnej umeleckej školy. Počas veľmi pestrého, takmer dvojhodinového programu, žiarili tváre našich jubilantov láskou, hrdosťou a vďačnosťou a všetci odchádzali domov s úsmevom na perách.
 
 
                                                                                                                           Z. Ščasná, MsKS Rajec
                                                                                                                                            2x foto: Šzá
Deň šedín a kvetínDeň šedín a kvetín
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa