č. 11/2014
EXKURZIA ŠKÔLKAROV V MESTSKEJ POLÍCIÍ
 
Exkurzia škôlkarov v mestskej políciiV závere mesiaca septembra a začiatkom októbra pripravila Mestská polícia Rajec pre našich škôlkarov ukážku z činnosti práce našich príslušníkov. Zámerom aktivity bolo bližšie oboznámiť deti s obsahom práce mestského policajta. Na úvod si škôlkari mali možnosť prezrieť aké priestory využívame pri svojej práci. Podrobne boli oboznámení s tým ako postupujeme pri odchyte túlavých psov, kde ich dočasne umiestňujeme a čo všetko s tým ešte súvisí. Ďalej si pozreli výbavu vozidla, ako aj prostriedky ktoré so sebou vozíme počas zásahu. Ukázali sme im taktiež ako sa nasadzuje na koleso tzv. „papuča“. Následne sme sa presunuli do miestnosti kamerového systému, kde sa deti oboznámili so spôsobom sledovania situácie v meste prostredníctvom kamier. Zo spätného záznamu im bolo detailne ukázané, ako deti prichádzali k mestskému úradu. Mimo to mali škôlkari možnosť vidieť, čo všetko kamerový systém dokáže a ako ho využívame pri svojej práci. V ďalšej časti im bol vysvetlený postup pri riešení priestupkov a vysvetlené, čo všetko môže policajt riešiť vo svojej právomoci. Nakoniec sa deti premiestnili do malej zasadačky mestského úradu, kde sme si zopakovali zásady pohybu chodcov a nosenia reflexných prvkov. Pred ukončením exkurzie bol každý predškolák odmenený za pozornosť sladkosťou a pre jeho bezpečnosť dostal reflexným pásik. Dúfame, že si deti odniesli z ukážky nielen novú skúsenosť, ale budú aj viac opatrné.
Pracujeme pre Vašu bezpečnosť!
                                                                                             Ing. Ján Jasenovec, PhD., náčelník MsP Rajec
                                                                                                                                        Foto: archív MsP
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa